Wijzigingen bestuur, jubilarissen en winnaars

Wijzigingen bestuur, jubilarissen en winnaars

 

Op de ALV van maandag 7 oktober namen bestuursleden Jos de Graaf en Paul Slijpen afscheid als bestuurslid. Gijsbert van Lomwel is herkozen als bestuurslid. Jan Kesteloo en Remon Klerk zijn als nieuwe leden toegetreden tot het bestuur. Over de precieze invulling van de functies wordt nog een besluit genomen.
Leden die 25 jaar lid zijn van de HRR ontvingen uit handen van Hellen den Dulk een oorkonde met lopertje en een mooie bos bloemen. Van harte gefeliciteerd!
Tot slot werden maandag de winnaars in de diverse categorieën gehuldigd met een echt clubklassement T-shirt en eveneens een mooie bos bloemen. Ook van harte gefeliciteerd!