Hague Road Runners

Prestatiereglement

Clubklassement 2022

De laatste jaren merken we dat het clubklassement nauwelijks meer leeft binnen de vereniging. Slechts een enkeling houdt zich hier nog mee bezig. Het is zelfs al zo triest dat de bekerwinnaars in veel gevallen niet eens op komen dagen om de beker in ontvangst te nemen.
Om het clubklassement, of het clubkampioenschap weer smoel te geven stellen wij het volgende voor:
– De huidige puntentelling wordt losgelaten, het is evident dat de referentietijden uit het verleden nauwelijks meer aansluiten bij de huidige generatie lopers.
– Vooraf bepaalde wedstrijden met gecertificeerde afstand
– Regionale wedstrijden zoals 1 vd 4, time-trials, ½ marathons zoals CPC, Leiden en Westland (zie bijlage)
– Prijzen per leeftijdscategorie. Dit kan uiteraard een beker zijn maar wellicht is het aardig er een shirt of jack bij te doen met opschrift ‘Clubkampioen 20xx’. Leeftijdscategorieën zijn vanaf 35 jaar per 5 jaar.
Door de puntentelling simpel van opzet te houden is deze voor iedereen te volgen en gemakkelijker bij te houden. Door veel wedstrijden te lopen maak je meer kans te winnen, het hoeft dus niet altijd de snelste van de vereniging te zijn. Overigens kunnen exceptionele prestaties altijd nog apart worden beloond.

Dan de puntentelling:
Wij gaan uit van 25 wedstrijden waarbij er wel sprake is van een dubbeltelling. Met name de CPC en Leiden hebben zowel een 10 als een 21 of 5 km. Effectief blijven er 22 wedstrijden over die mee kunnen tellen voor het klassement. Door de voorgestelde wedstrijdkalender is het mogelijk al in de najaarsvergadering de prijzen uit te reiken.
De 7 wedstrijden met de beste resultaten tellen mee. Is hij of zij eerste van de HRR-lopers in zijn categorie, dan staat daar 1 punt tegenover. Wordt hij/zij 10de dan staan daar 10 punten tegenover.
Als iemand meer dan 7 wedstrijden loopt vervallen de wedstrijden met de meeste punten.
Iemand die 10 wedstrijden loopt heeft dus meer kans op een hoge klassering dan iemand die 7 wedstrijden loopt. Hiermee hopen wij het lopen van wedstrijden ook te stimuleren.
Bij een gelijk aantal punten zijn de resultaten van de door beide lopers gelopen wedstrijden doorslaggevend.
Voor het bepalen van de leeftijdscategorie wordt als peildatum 1 april aangehouden.