Hague Road Runners

Bestuurslid Commissies

Datum
3 mei 2013
Het Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken
Zorg dragen dat er 2 Algemene Ledenvergaderingen per jaar worden gehouden
Vertegenwoordigen van de rechtspersoon.
 
Functie-inhoud

• bestuursvergaderingen bij te wonen, Algemene Ledenvergaderingen, BCO-vergaderingen en clubactiviteiten te  volgen.
• de voorzitter beleidsmatig te ondersteunen.
• de interne en externe contacten mede te onderhouden.
• regelmatig vergaderingen van de commissies bij te wonen.
• belangstelling te tonen voor de vorderingen van de werkzaamheden van de commissies.
• commissiewerkzaamheden te verbinden aan het verenigingsbelang.
• te signaleren wanneer de taken van een commissie niet of slecht worden uitgevoerd.
• alert te zijn op ontwikkelingen in de commissies, die conflicterend zijn met het verenigingsbelang.
• conflicten in commissies vroegtijdig te signaleren en de voorzitter te adviseren in oplossing hiervan.
 

Functie-eisen
Zijn onderstaande eigenschappen en vaardigheden van toepassing op jou?
• Tijd om de vergaderingen bij te wonen
• Goede communicatieve vaardigheden&nbsp
 
Interesse, stuur dan een mail naar: vrijwilligers@hagueroadrunners.nl