Hague Road Runners

Technische commissie

1. Doel van de commissie
De technische commissie heeft als doel om alles te regelen rond trainers en trainingen.
Hier vallen ook de beginnerscursus en de Hague CPC Runners onder.

2. Organisatorische positie
De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

3. Samenstelling en werkwijze commissie
De commissie wordt gevorm door een 8 tal vrijwilligers. Zij voeren als vrijwilliger bepaalde activiteiten/werkzaamheden uit. De onderlinge taakverdeling bepaalt de commissie zelf, evenals de vorm en frequentie van de vergaderingen.
Een lid van de commissie fungeert als voorzitter en regelt de vergaderingen en is de vertegenwoordiger in de BCO. Aan de commissie is een bestuurslid gekoppeld, deze houd contact met de commissie voor de lopende zaken.
3 vrijwilligers doen de intake van de nieuwe atleten. Ook de wedstrijdsecretaris is lid van de tc.

4. Kerntaken
Trainers aanstellen
Trainingsgroepen samenstellen
Eindverantwoordelijke beginnerscursus
Eindverantwoordelijke Hague CPC Runners
Organiseren trainers vergaderingen

Email : tc@hagueroadrunners.nl