Formulier evenementen

HET CLUBHUIS IS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN VOOR CLUBACTIVITEITEN MET TOESTEMMING VAN HET BESTUUR

Deze checklist is opgesteld om optimaal gebruik te maken van het clubhuis en de voorzieningen van het clubhuis. Zoals bar- en kasbeheer, gebruik van materialen, verlichting, verwarming en het openen en afsluiten. Ook is het handig om een aanspreekpunt te hebben voor tijdens en na het evenement.
Neem eerst contact op met het bestuur voordat je een evenement gaat organiseren.

Naam contactpersoon/aanvrager (tevens eindverantwoordelijke voor het evenement):

Je e-mail (verplicht)
Telefoonnummer (verplicht)
Naam evenement (verplicht)
Korte omschrijving
Datum evenement (verplicht)
Tijd evenement (verplicht)

In onderstaande tabel graag aangeven wat wel/niet nodig is

Onderwerp Contact/info Nodig ja/nee Opmerkingen Toelichting
Barmedewerkers Je regelt zelf barmedewerkers.
Zorg ervoor dat een ervaren barmedewerker
de leiding heeft en op de hoogte is van
het gebruik van de bar en kassa.
Clubcards/contant Paul van Dunné JaNee Bij voorkeur alleen gebruik van clubcards,
tenzij ook externen zijn uitgenodigd.
Bevoorrading bar Willem Maasland JaNee
Gebruik materialen Marcel den Dulk
André Papylaja
JaNee
Verwarming clubhuis Izaak Luteijn
Henk Mullekens
JaNee
Openen/afsluiten
clubhuis
Lid barcommissie JaNee
Openen/afsluiten
parkeerterrein golf
Jos de Graaf
Marcel Kamsteeg
JaNee

Inleveren formulier:

  • Het evenementenformulier moet minimaal 3 weken voorafgaand aan het evenement worden verstuurd.

Aandachtspunten:

  • Het is niet toegestaan om zelf meegenomen dranken te gebruiken
  • Het gebruik van sterk alcoholische dranken is niet toegestaan
  • Bij barverbruik moet correct worden afgerekend. Dit kan via de barkaarten of door het invullen van een bardeclaratieformulier. Het formulier moet door eindverantwoordelijke van het evenement worden ondertekend en in de kluis (vergaderkamer) worden gedeponeerd of aan 1 van de barcommissieleden worden overhandigd. Een rekening volgt via de penningmeester van de bar, Roland Lindeloo.
  • Zowel de bar als het clubhuis moet opgeruimd achter worden gelaten
  • In verband met de hygiëne mogen geen etenswaren worden achtergelaten; ook niet in de koelkast.

Contactgegevens barcommissie:
Contactgegevens van de leden van de barcommissie vind je op de volgende pagina.