Hague Road Runners

Evenementenformulier

  Formulier evenementen

  HET CLUBHUIS IS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN VOOR CLUBACTIVITEITEN MET TOESTEMMING VAN HET BESTUUR

  Deze checklist is opgesteld om optimaal gebruik te maken van het clubhuis en de voorzieningen van het clubhuis. Zoals bar- en kasbeheer, gebruik van materialen, verlichting, verwarming en het openen en afsluiten. Ook is het handig om een aanspreekpunt te hebben voor tijdens en na het evenement.
  Neem eerst contact op met het bestuur voordat je een evenement gaat organiseren.

  Naam contactpersoon/aanvrager (tevens eindverantwoordelijke voor het evenement):

  Je e-mail (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Naam evenement (verplicht)

  Korte omschrijving

  Datum evenement (verplicht)

  Tijd evenement (verplicht)

  In onderstaande tabel graag aangeven wat wel/niet nodig is

  Onderwerp

  Contact/info

  Nodig ja/nee

  Opmerkingen

  Toelichting

  Barmedewerkers

  Je regelt zelf barmedewerkers.
  Zorg ervoor dat een ervaren barmedewerker
  de leiding heeft en op de hoogte is van
  het gebruik van de bar en kassa.

  Clubcards/contant

  Paul van Dunné

  JaNee

  Bij voorkeur alleen gebruik van clubcards,
  tenzij ook externen zijn uitgenodigd.

  Bevoorrading bar

  Willem Maasland

  JaNee

  Gebruik materialen

  Marcel den Dulk en André Papylaja

  JaNee

  Verwarming clubhuis

  Izaak Luteijn en Henk Mullekens

  JaNee

  Openen/afsluiten clubhuis

  Lid barcommissie

  JaNee

  Openen/afsluiten parkeerterrein golf

  Jos de Graaf en Marcel Kamsteeg

  JaNee

  Inleveren formulier:

  • Het evenementenformulier moet minimaal 3 weken voorafgaand aan het evenement worden verstuurd.

  Aandachtspunten:

  • Het is niet toegestaan om zelf meegenomen dranken te gebruiken

  • Het gebruik van sterk alcoholische dranken is niet toegestaan

  • Bij barverbruik moet correct worden afgerekend. Dit kan via de barkaarten of door het invullen van een bardeclaratieformulier. Het formulier moet door eindverantwoordelijke van het evenement worden ondertekend en in de kluis (vergaderkamer) worden gedeponeerd of aan 1 van de barcommissieleden worden overhandigd. Een rekening volgt via de penningmeester van de bar, Roland Lindeloo.

  • Zowel de bar als het clubhuis moet opgeruimd achter worden gelaten

  • In verband met de hygiëne mogen geen etenswaren worden achtergelaten; ook niet in de koelkast.

  • Zorg voor promotie, maak je evenement bekend via de bekende kanalen zoals de website, sociale media, flyers en evt. een mailing. Meer informatie hierover vind je op de pagina Publicaties.

  Contactgegevens barcommissie:
  Contactgegevens van de leden van de barcommissie vind je op de volgende pagina.