The Hague Road Runners

Evenementenformulier

  Formulier evenementen

  HET CLUBHUIS IS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN VOOR CLUBACTIVITEITEN MET TOESTEMMING VAN HET BESTUUR

  Deze checklist is opgesteld om optimaal gebruik te maken van het clubhuis en de voorzieningen van het clubhuis. Zoals bar- en kasbeheer, gebruik van materialen, verlichting, verwarming en het openen en afsluiten. Ook is het handig om een aanspreekpunt te hebben voor tijdens en na het evenement.
  Neem eerst contact op met het bestuur voordat je een evenement gaat organiseren.

  Naam contactpersoon/aanvrager (tevens eindverantwoordelijke voor het evenement):

  Je e-mail (verplicht)
  Telefoonnummer (verplicht)
  Naam evenement (verplicht)
  Korte omschrijving
  Datum evenement (verplicht)
  Tijd evenement (verplicht)

  In onderstaande tabel graag aangeven wat wel/niet nodig is

  Onderwerp Contact/info Nodig ja/nee Opmerkingen Toelichting
  Barmedewerkers Je regelt zelf barmedewerkers.
  Zorg ervoor dat een ervaren barmedewerker
  de leiding heeft en op de hoogte is van
  het gebruik van de bar en kassa.
  Clubcards/contant Paul van Dunné JaNee Bij voorkeur alleen gebruik van clubcards,
  tenzij ook externen zijn uitgenodigd.
  Bevoorrading bar Willem Maasland JaNee
  Gebruik materialen Marcel den Dulk
  André Papylaja
  JaNee
  Verwarming clubhuis Izaak Luteijn
  Henk Mullekens
  JaNee
  Openen/afsluiten
  clubhuis
  Lid barcommissie JaNee
  Openen/afsluiten
  parkeerterrein golf
  Jos de Graaf
  Marcel Kamsteeg
  JaNee

  Inleveren formulier:

  • Het evenementenformulier moet minimaal 3 weken voorafgaand aan het evenement worden verstuurd.

  Aandachtspunten:

  • Het is niet toegestaan om zelf meegenomen dranken te gebruiken
  • Het gebruik van sterk alcoholische dranken is niet toegestaan
  • Bij barverbruik moet correct worden afgerekend. Dit kan via de barkaarten of door het invullen van een bardeclaratieformulier. Het formulier moet door eindverantwoordelijke van het evenement worden ondertekend en in de kluis (vergaderkamer) worden gedeponeerd of aan 1 van de barcommissieleden worden overhandigd. Een rekening volgt via de penningmeester van de bar, Roland Lindeloo.
  • Zowel de bar als het clubhuis moet opgeruimd achter worden gelaten
  • In verband met de hygiëne mogen geen etenswaren worden achtergelaten; ook niet in de koelkast.

  Contactgegevens barcommissie:
  Contactgegevens van de leden van de barcommissie vind je op de volgende pagina.