Vertrouwenspersoon HRR

Vertrouwenspersoon HRR

In de pers is uitgebreid aandacht voor een misbruikzaak in de atletiekwereld.

De Atletiekunie heeft een persbericht uitgebracht en deze is te vinden via deze link .

In dit bericht staat onder meer: “Het is belangrijk dat alle betrokkenen bij een club weten waar ze terecht kunnen met meldingen van grensoverschrijdend gedrag …”.

Daarom herinneren wij onze leden eraan dat wij al jarenlang een vertrouwenspersoon hebben, namelijk Caroline van Enst.

Op onze website is te vinden wat de taken en bevoegdheden van een vertrouwenspersoon zijn en hoe Caroline van Enst te bereiken is.