Verscherpte en verlengde maatregelen coronavirus

Verscherpte en verlengde maatregelen coronavirus

Zoals je wellicht vernomen hebt, zijn de maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus verscherpt en verlengd. Waar eerder nog gesproken werd over het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten waar grote groepen mensen (100+) bijeenkomen, spreekt men nu van een groepsvorming wanneer er 3 of meer mensen bijeen zijn. Deze maatregelen zijn vanaf maandag 23 maart van kracht en gelden in elk geval tot 1 juni.

The Hague Road Runners had zijn activiteiten al stilgelegd tot 6 april. Binnen het bestuur hebben we besloten om ook de Algemene Ledenvergadering van 6 april uit te stellen. Op het moment dat er meer duidelijkheid is inzake het opheffen of versoepelen van de huidige maatregelen, zullen we communiceren op welke datum de ALV wel gehouden zal worden.

Het bestuur wil nogmaals benadrukken dat in beweging blijven een goede zaak is, maar dat trainen in groepsverband, hoe klein dan ook, op dit moment absoluut niet kan. Denk aan jezelf, maar vergeet niet de juiste verantwoordelijkheid te nemen wanneer het om de gezondheid en het welzijn van anderen gaat.

Wij wensen jou en je naasten natuurlijk heel veel sterkte en hopen je na 1 juni weer in goede gezondheid op de club te zien.

Namens het bestuur,
Marcel Kamsteeg
Voorzitter

https://www.atletiekunie.nl/nieuws/update-coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie


One comment

  1. Hi Marcel en al je collega bestuursleden, dank je wel voor de update. De strijd gaat de volgende fase in. Ik wens jullie alle kracht, sterkte en gezondheid toe.

    Met allerhartelijkste groet,

    Peter Barnard

    Peter Barnard

Reacties zijn gesloten.