The Hague Road Runners

Vertrouwenscontactpersoon

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van de vereniging probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon

  • Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet gewenst wordt.
  • Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.
  • Het in behandeling nemen van problemen van leden van vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
  • Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken.
  • Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van grenzen.
  • Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.

Anne Mieke Brakel (trainers: Aart Aarden/Gerard van Maanen) en Liesbeth Begheijn (trainer: Marty Messerschmidt) fungeren als vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.

Contactgegevens:
Liesbeth: liesbeth.begheijn@gmail.com; 06-23 329 003
Anne Mieke: brakelam@gmail.com; 06-18 274 274