Hague Road Runners

We hangen zelf de slingers op!

December 2020, een jaar geleden dus, waren we het al gewend. Niet meer trainen vanuit ons eigen clubhuis, maar afspreken op een alternatieve plek, maximale groepsgroottes, 1,5 meter afstand, thermoskannen in de fietstas of kofferbak en op de zaterdagochtend werd er met regelmaat zelfs cake uitgedeeld! Terugdenkend kunnen we met enige moeite er zelfs een beetje om lachen, maar het was eigenlijk verre van leuk!

December 2021, er is heel veel gebeurd in de afgelopen maanden, maar hoeveel verder zijn we nu eigenlijk? Doordeweeks spreken we niet af op de club, maar weer op alternatieve plekken verspreid over de stad, weliswaar geen maximale groepsgroottes, maar we proberen nog wel voldoende afstand tot elkaar te houden. Miljoenen mensen zijn gevaccineerd, tallozen hebben het coronavirus leren kennen, soms persoonlijk, soms op afstand, vaak redelijk onschuldig, soms met kwalijke/trieste gevolgen. De maatschappij is in al zijn facetten nog steeds ontregeld en niemand durft een uitspraak te doen hoelang dit nog gaat duren. Kortom, een onzekere periode.

En toch gaan we onverminderd positief door, ook in 2022!
We realiseren ons maar al te goed, dat het sporten en het samen zijn, kernvoorwaarden zijn om deze periode goed en gezond door te komen. Er zijn te veel goede ideeën en doelen om hier niet met optimisme en plezier aan te werken! We gaan ervan uit dat de georganiseerde loopevenementen (misschien in aangepaste vorm) doorgaan. De conditie moet op peil blijven en voor gezelligheid zorgen we zelf. Dit doen we al jaren samen en dit verleren we nooit!

Namens het bestuur wens ik jullie een hele fijne decembermaand met een gezellige kerst en een mooi uiteinde. Juist in deze maand wil ik een beroep doen op jullie allen om nog eens goed om je heen te kijken en te letten op die mensen die het juist nu zo nodig hebben. Een beetje aandacht kost niets en levert heel veel op!

Blijf gezond, blijf in beweging en let dus op elkaar!

Marcel Kamsteeg
Voorzitter