Hague Road Runners

Voorwoord oktober 2023

Foto: Jan Harm Bakhuys

Net als met een goed trainingsschema hebben we een gevarieerde zomer achter de rug. Een periode met droogte, veel zonuren, hoge temperaturen, maar ook veel regen. De duinen liggen er mooi bij, er was geen sprake van extreme weersomstandigheden, wat onverlet laat dat de natuur om ons heen verandert. Daarom is het zo belangrijk dat we ons bewust zijn van onze omgeving en er ook zuinig mee omgaan. Als vereniging hebben we daar de nodige stappen in gezet. Jullie hebben kunnen zien dat we zowel binnen als buiten, ons clubhuis een natuurlijke, duurzame, maar ook gezellige uitstraling willen geven. Stap voor stap gaan we hier de komende tijd mee door.

Wat ons betreft gaan we ook een gevarieerde herfst en winter tegemoet, waarin we onder meer de 1vande4-wedstrijden en onze eigen Meijendelloop lopen en organiseren. Natuurlijk hopen we veel leden aan de start te zien. En anders ben je natuurlijk van harte welkom als vrijwilliger! Zeker voor de Meijendelloop kunnen we nog vele handjes gebruiken! Onlangs is er ook weer een nieuwe groep beginners van start gegaan. Hopelijk kunnen we aan het eind van deze cursus weer een flink aantal leden aan onze Road Runners-familie toevoegen. Ook buiten de wedstrijden kunnen we elkaar volop zien: de ALV (woensdag 11 oktober), het vrijwilligersfeest (zondag 5 november), een pubquiz (woensdag 15 november), de nieuwjaarsborrel (zondag 7 januari) en natuurlijk het feest op 8 juni 2024 voor ons 40-jarig bestaan als vereniging, noteer maar vast in je agenda!
Kortom, we laten opnieuw zien dat de vereniging op allerlei fronten in beweging is.

Ik wens jullie een mooie herfst!!

Marcel Kamsteeg