The Hague Road Runners

Virtuele ALV: alles uit liefde voor de club

Ook op afstand van elkaar kan de saamhorigheid groot zijn. Dat bleek tijdens de eerste virtuele Algemene Ledenvergadering van onze hardloopvereniging, op 16 november.

Verbinding
Hoe maken we er als club iets moois van, ook al zit het even tegen. Om die vraag draaide de eerste ALV van dit jaar, in verband met corona vanachter het computerscherm. Hoe lang de beperkende maatregelen ook duren, we laten zien dat we uithoudingsvermogen hebben en doen alles om de verbinding tussen club en leden, en leden onderling in stand te houden, zo zei voorzitter Marcel Kamsteeg.

Opleidingsvergoeding
Grote waardering was er voor alle initiatieven om dit allemaal te bereiken: van virtuele wedstrijden tot onderlinge afspraakjes om het lopen er zo goed mogelijk in te houden. Waardering was er in het bijzonder voor de assistent-trainers, die juist vanwege de kleinschaligheid hun onschatbare waarde hebben laten zien dit jaar. Op voorstel van trainer Marty Messerschmidt wordt hun opleidingsvergoeding in de komende begroting opgenomen.

Trouw
De liefde voor de club blijkt ook uit de ledentallen: ondanks de coronacrisis blijft vrijwel iedereen de vereniging trouw, het aantal opzeggingen (en aanmeldingen) is zelfs wat lager dan we gewend zijn van voorgaande jaren. Dat neemt niet weg dat de komende maanden met de nodige onzekerheid zijn omgeven. Vooral het ontbreken van de wekelijkse baromzet hakt erin, zei penningmeester Gijsbert van Lomwel tijdens de ALV. Met de reguliere contributieverhoging en onze reserves komen we deze coronapandemie ook financieel door.

Cohesie
Een moment waarop de sociale cohesie wederom naar voren kwam, was toen een tiental jubilarissen die al 25 jaar aan de club zijn verbonden voorbijkwamen. Op de agenda stond verder de net opgeleverde HRR-promotiefilm, gemaakt door Gerard Wessel met financiële hulp van de Club van 100. Speciale aandacht was er voor Willem Maasland, die in het zonnetje werd gezet voor al het werk dat hij voor de club doet. Een afvaardiging van de HRR was eerder op de dag persoonlijk bij hem langs geweest om hem de Simon Tuyt-beker te overhandigen. En met grote eerbied werd bij aanvang van de ALV stilgestaan bij het overlijden van drie (oud-)leden van de vereniging: Jean Beeren, Annet Straver en Sylvia van Dijk. Voor hen werd een minuut stilte in acht genomen.

Sal Stam