The Hague Road Runners

Verbouwing kleedkamers en entree

Verbouwing HRR verenigingsgebouw nadert zijn eind

Jan Kesteloo

Van juli 2018 tot en met februari 2019 heeft het verenigingsgebouw van The Hague Road Runners een ware metamorfose ondergaan. Deze verbouwingswerkzaamheden zijn mogelijk gemaakt door de ruimhartige subsidie van zowel de gemeente Den Haag als de Club van 100. De werkzaamheden naderen nu hun eind. Graag licht ik hier de keuzes toe die zijn gemaakt, waarbij steeds goed naar de leden is geluisterd. Aan het eind van dit artikel vind je ook een link naar een overzicht van opmerkingen van leden over de nieuwe kleedkamers en de ondernomen acties.

De verbouwing had een lange aanloop. Het vorige bestuur had al een bouwcommissie ingesteld die veel voorbereidend werk had gedaan. Op dat moment werd vooral gefocust op een uitbreiding van het clubgebouw. Er was goedkeuring vanuit de gemeente en er lag een compleet ontwerp met een begroting. Eind november 2013 was er al een aanvraag omgevingsvergunning verzonden.
Deze bouwcommissie stond op het punt een enquête onder de leden te houden om de precieze behoefte te peilen. Toen kwam er een kink in de kabel, doordat het bestuur aftrad en er eerst een nieuw bestuur gevormd moest worden (2015).
In 2015 heeft de bouwcommissie, inmiddels ook met een andere samenstelling, onder het nieuwe bestuur de draad weer opgepakt, door de enquête onder de leden uit te zetten. Van alle leden (740) reageerde meer dan de helft, vaak ook met onderbouwde argumenten: heel bijzonder.

Uit die enquête bleek dat er bij de leden meer behoefte bestond aan het opknappen van de kleedkamers dan aan het creëren van meer ruimte. Niet dat de bestaande vier kleedkamers mankementen vertoonden of vies waren, maar, zo gaven de  leden aan: de boel was gedateerd en had nog steeds de uitstraling van de kleedkamers van de vorige huurders, voetbalvereniging Postalia, met grijze vloeren, witte wanden en rode deuren.

Naar de leden is geluisterd. Tijdens de ALV van begin 2017 heeft de bouwcommissie de eerste plannen gepresenteerd en deze waren voornamelijk gericht op de verbouw en renovatie van de kleedkamers.
De werkzaamheden aan de kleedkamers zijn gestart op 9 juli 1018.

De kleedkamers

Belangrijke aandachtspunten voor het ontwerp waren het herstel van de vloerverwarming en de koppeling van de kleedkamers. De vloerverwarming was aan het eind van zijn Latijn; er moest veel energie ingestoken worden om deze draaiende te houden. In de hele kleedkamer is dan ook een nieuwe vloerverwarming aangelegd. En binnen een club als HRR zouden twee kleedkamers, een dames- en een herenkleedkamer, voldoende moeten zijn. De verschillende doucheruimten zijn dan ook gecombineerd tot één grote doucheruimte.

Daarnaast was er de wens, vanuit de enquête, om het geheel een frisse, nieuwe uitstraling te geven. Daarom is gekozen voor de kleuren wit en blauw.
De vloeren van zowel doucheruimte als kleedkamer kregen, boven een nieuwe zandcementen dekvloer, een donkerblauwe coating met een zogeheten zwarte flack (een zwarte spikkel/onregelmatige korrel).
De doucheruimte heeft een frisse marineblauwe tegel naast een iets roomkleurige tegel, met een speels patroon waarin de blauwe tegel onderaan meer, en naar boven toe steeds minder aanwezig is.

De wanden en het plafond zijn in een witte kleur gesausd. Het staalwerk en de plinten zijn zwart of antraciet gekleurd.
De kozijnen in de kleedkamer zijn in dezelfde kleuren geschilderd, witte kozijnen en marineblauwe deuren.
Verder zijn de kleedkamers voorzien van nieuwe banken met garderobe, beschikken de herenkleedkamers over urinoirs en de dameskleedkamers over een aantal föhns.

Aangezien de kleedkamers zijn gecombineerd, beschikken ze over maar één toegangsdeur. Bij deze toegang is een sanitaire opstelling gemaakt met toiletten en een brede wastafel met spiegel.
De lockers die vroeger in de entree naar de kantine stonden opgesteld zijn grotendeels verplaatst naar de gang tussen de twee kleedkamers. De lockers voor de kleine zaken hebben een plekje gekregen in de kleedkamer naast de wastafel.

Vooruitlopend op herstel van de gevel heeft de algemene deur, die toegang geeft tot de kleedkamers, de rode clubkleuren gekregen. Het streven is om de clubkleuren maar sporadisch en op speciale plaatsen toe te passen, zodat er een herkenbaarheid gaat ontstaan.

De kleedkamers zijn door het bestuur feestelijk ingewijd op 20 oktober 2018.

De entree

Tijdens een van de ALV-presentaties werd de vraag gesteld waarom we niets doen aan de entree naar de kantine van de club. Dat de kleedkamers worden gerenoveerd is leuk, maar als ik naar een hotel ga, beoordeel ik de kwaliteit aan de hand van de uitstraling van de entree, aldus een lid.
Welnu, de bouwcommissie had zich in eerste instantie gericht op de verbouw van de kleedkamers en tevens kon zij de financiële consequenties op dat moment nog niet overzien.
Na enige studie met betrekking tot de verbouwwerkzaamheden van de entree (entree, toiletten en massageruimte) en het maken van ramingen en het opvragen van offertes, is mede gezien de mogelijkheid tot het verkrijgen van een gemeentelijke subsidie en een ruimhartige bijdrage van de Club van 100 een aangepast plan gemaakt.
Bij een volgende ALV is het aangepaste plan gepresenteerd en door de leden gedragen en geaccordeerd.
Bij de verdere uitwerking van het plan tot bestek, aanbesteding en subsidieverstrekking, is vanaf dat moment gewerkt met een totaalplan, verbouw en renovatie van kleedkamers en entree.

De werkzaamheden aan de entree zijn gestart op 1 oktober 2018.

Bij de uitvoering van het plan vormden de sanitaire voorzieningen een dilemma. Zouden we de kleedkamers en de entree in één keer uitvoeren, dus slopen en opbouwen, dan zouden we niet meer kunnen beschikken over welke vorm van sanitaire voorzieningen dan ook. En het werd veel te duur om voor deze periode iets tijdelijks neer te zetten. Daarom is de uitvoering gesplitst, dus eerst de kleedkamers en dan de entree. Op deze manier waren de kosten voor de tijdelijke voorzieningen beter in de hand te houden.
Wat hebben we een mazzel gehad: een enorm lange zomer met fantastisch weer maakte het omkleden en douchen in de tijdelijke voorziening meer tot een campingavontuur dan een belasting.

Het plan van de entree was nog niet zo doordacht als de kleedkamers. Maar gedurende de ontwikkelingen en de uitvoering van de kleedkamers zijn de plannen en ideeën voor de entree verder uitgewerkt. Hier lag de uitdaging vooral in de bereikbaarheid van de toiletten in relatie tot de massageruimte. Deze twee waren bereikbaar door een smalle gang. Daarnaast het probleem dat de ruimte voor de twee urinoirs in het herentoilet net iets te klein was.

Door het toiletblok te draaien is een ruimere entree gecreëerd, een soort pleintje, waardoor je eenvoudiger toegang krijgt tot de massageruimte en de beide toiletgroepen. Het herentoilet is ruimer geworden waardoor er meer ruimte is ontstaan om de urinoirs naast elkaar te plaatsen.
Verder is het achtergevelkozijn in de massageruimte verder naar buiten geplaatst waardoor de massageruimte een stuk ruimer is geworden.
Tussen de entree en de massageruimte is een kozijn geplaatst, voorzien van matglas: zo komt er meer (indirect) licht in de entree en kan men ook vanuit de kantine zien dat er leven is in de massageruimte en omgekeerd.

Ook de entreedeuren en de deuren naar de kantine zijn geschilderd in de clubkleuren. Ook dit zijn belangrijke onderdelen in de route naar het hart van de club.
De deuren in de toiletten zijn in de marineblauwe kleur uitgevoerd, net zoals in de kleedruimten. De deur naar de toiletten en massageruimte zijn in wit uitgevoerd.
In het dames- en herentoilet is hetzelfde tegelprincipe toegepast als in de kleedkamers. De marineblauwe tegel is gecombineerd met de crèmewitte tegel in dito tegelverband.

De entree naar de kantine van de club krijgt een praktische en efficiënte uitstraling, doordat de boeken- en folderkast aan het eind van de gang wordt geplaatst. Aan de rechterzijde en onder het raam van de massageruimte komt de mogelijkheid om je tas neer te zetten.
De invulling van de linkerzijde blijft nog even een verrassing. In ieder geval komt er een kapstok.

De verwachte ingebruikname vindt plaats in de tweede week van februari 2019.

Wanneer de bouwactiviteiten feestelijk door het bestuur en door de Club van 100 worden afgesloten is ook nog een verrassing.

Jan Kesteloo
Lid bouwcommmissie

Overzicht opmerkingen HRR-leden en ondernomen acties