The Hague Road Runners

Unieraad: een dankwoord en felicitaties!

Jolanda Messerschmidt is benoemd tot lid van de Unieraad, een invloedrijk orgaan binnen de Atletiekunie. Zij neemt daar de plaats in van oud-HRR-voorzitter Toon de Graauw, die de functie 10 jaar heeft bekleed. Daarnaast is Dick van der Klei herkozen. Een mooie HRR-vertegenwoordiging!
Natuurlijk draait het bij een (weg)atletiekvereniging vooral om het hardlopen en wandelen. Op de achtergrond spelen echter veel meer zaken om dit allemaal mogelijk te maken, dan menigeen zich realiseert.
The Hague Road Runners is sinds de oprichting aangesloten bij de Atletiekunie. De Atletiekunie bepaalt het beleid in grote lijnen en bespreekt dit vervolgens met de aangesloten leden (verenigingen). Voordat het landelijke beleid wordt uitgevoerd, moet dit eerst door de Unieraad vastgesteld worden. De Unieraad is een relatief onbekend orgaan, maar het belang en de invloed ervan is des te groter.
De Unieraad vertegenwoordigt alle leden van de Atletiekunie en bestaat uit maximaal 22 stemgerechtigde afgevaardigden (Unieraadsleden). Unieraadsleden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie en het recht om een motie in te dienen. Aan de Unieraad komen in de Atletiekunie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of op basis van de statuten aan andere organen of derden zijn opgedragen. Kortom, een belangrijk orgaan binnen de atletiekwereld.

De meesten van ons zullen het misschien niet weten, maar onze vereniging heeft al jaren een stem in deze Unieraad, zelfs meerdere stemmen. Eén stem is de stem van Toon de Graauw. In de periode dat Toon nog voorzitter van onze vereniging was, zat Toon ook al in de Unieraad en vertegenwoordigde daar kieskring 3. Daar heeft hij met een kritisch oor en oog het beleid van de Atletiekunie gevolgd en daar waar nodig van commentaar voorzien. In deze periode heeft de Atletiekunie bijvoorbeeld ook een reorganisatie door moeten maken. Dat zijn dan natuurlijk roerige tijden waar veel in gebeurt.
Ook de Unieraad kent grenzen aan zittingstermijnen. Toon is nu na 10 jaar bij zo’n grens aangekomen, heeft zich dus niet herkiesbaar kunnen stellen en zal het Unieraadstokje aan iemand anders moeten overdragen. Daarover later meer.

The Hague Road Runners heeft echter meerdere ijzers in het vuur. Naast Toon heeft ook Dick van der Klei zitting in de Unieraad. Dick vertegenwoordigt alle loopsportevenementen in Nederland. Nog een kritisch oor en oog in deze raad! Dick heeft zich bij de verkiezingen wel herkiesbaar kunnen stellen en is ook herkozen: van harte gefeliciteerd met deze uitslag. We hopen dat de Atletiekunie nog lang mag steunen op jouw kritische, maar positieve inbreng!

Dat hoeft Dick echter niet als enige Road Runner te doen. Toen eenmaal bekend werd dat Toon zich niet opnieuw verkiesbaar mocht stellen, zijn we op zoek gegaan naar een waardige vervanger. Daarin zijn we geslaagd en sterker nog, zij is bovendien ook gekozen om zitting te nemen in de Unieraad. Jolanda Messerschmidt zal met ingang van 14 mei de zetel van Toon overnemen. Daar zijn wij erg blij mee en we willen ook Jolanda daarmee van harte feliciteren. Wij zijn ervan overtuigd dat met de afvaardiging van The Hague Road Runners de Atletiekunie kan blijven profiteren van een gezonde, positief kritische inbreng.

Met name wil ik hierbij Toon de Graauw hartelijk danken. De Atletiekunie is er voor en door verenigingen en Toon heeft zich in de afgelopen jaren met verve in gezet voor de belangen van die verenigingen. Ze zullen Toon in Papendal gaan missen! We zijn er echter van overtuigd dat we met Dick en Jolanda ons steentje in de komende periode kunnen blijven bijdragen. Niet alleen wij, maar ook de Atletiekunie mag blij met hen zijn.

Namens het bestuur,
Marcel Kamsteeg