The Hague Road Runners

Op zoek naar creatieve oplossingen

Soms zit het even tegen. Net toen we weer gewend waren op de club te komen, moest de boel weer op slot. De coronapandemie is nog niet weg, zoveel is duidelijk, en het lijkt erop dat we er nog zeker een aantal maanden mee te maken zullen hebben.

Hoe vervelend ook, het is een goed moment om ons creatieve brein aan te spreken. We denken na hoe we als club toch op een veilige en gezellige manier de winter kunnen doorkomen. Zo overwegen we een tent aan te schaffen zodat er ‘binnen’ meer ruimte is.
En we kijken hoe we – bij gebrek aan barinkomsten – nieuwe inkomstenbronnen kunnen genereren, zoals sponsoring en nieuwe leden. Nieuwe, alternatieve ideeën zijn welkom! We horen ze graag op de virtuele ledenvergadering op 16 november.

We kijken ook verder vooruit: zoals bekend willen we op het dak van ons gebouw zonnepanelen plaatsen, zodat we onze eigen energie kunnen opwekken. Als alles goed gaat, gaan we de investering over drie jaar al terugverdienen.

Maar laten we vooral het heden niet vergeten, want het coronavirus laat niet met zich spotten. Over de hele linie mogen we als hardloopvereniging niet over onze gezondheid klagen. Dat moeten we vooral zo houden. Waar je ook komt, hou je aan de regels, denk aan je eigen gezondheid en die van je omgeving. Zo komen we deze periode zo goed en snel mogelijk door. Des te eerder zien we elkaar weer op de club!

Marcel Kamsteeg
Voorzitter