The Hague Road Runners

HRR zoekt nieuwe vertrouwenspersoon

Het HRR-bestuur is op zoek naar een nieuwe vertrouwenspersoon voor onze vereniging. Op dit moment wordt de functie ingevuld door Caroline van Enst. Zij heeft besloten om na een periode van acht jaar te stoppen.

Nieuwe wet- en regelgeving inzake vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen hebben ertoe geleid, dat zij tot de conclusie is gekomen, dat er wellicht meer nodig is dan de wijze waarop zij nu invulling geeft aan deze functie. Dit vinden wij jammer want wij waren ontzettend blij met Caroline, maar wij respecteren natuurlijk ook haar beslissing.

Afgelopen oktober hebben we nog een interview met Caroline kunnen lezen in het HRR-e-magazine. Hierin vertelde Caroline meer over zichzelf en haar rol binnen de vereniging als vertrouwenspersoon.

Caroline heeft aangegeven geen haast te hebben met haar vertrek. Dat stelt ons in staat om zorgvuldig een nieuwe invulling te geven aan deze functie. Aangezien dit niet de dagelijkse kost is van het bestuur, zijn wij op zoek naar mensen die vanuit hun vak of interesse kennis of ervaring hebben met vertrouwens(contact)personen.

Mocht je ons hierbij kunnen helpen of heb je gewoon meer interesse in waar een vertrouwenspersoon zich mee bezighoudt, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur mij een mail.

Marcel Kamsteeg, voorzitter
email

Lees ook: Een prettige, belangrijke en veilige club