Hague Road Runners

Esmeralda Dobbe: “Ik wens de club meer vrijwilligers toe”

Esmeralda Dobbe
Esmeralda Dobbe

Esmeralda Dobbe is sinds een paar maanden actief als bestuurslid bij de HRR. Hoe is het nu met haar? En wat vindt ze van het bestuurswerk bij de club?

Esmeralda: “Toen ik begon moest ik de andere bestuurders en de situatie leren kennen. Er is een tekort aan bestuursleden, en overigens loopt ook in het algemeen het aantal leden en vrijwilligers terug. Inmiddels kennen we elkaar in het bestuur en is helder wie wat doet. Voor mij betekent dat, dat ik de ALV’s en het secretariaat voer. En verder doe ik natuurlijk alle voorkomende klussen, zoals bijvoorbeeld teksten schrijven. Bijvoorbeeld toen er laatst door de storm een boom op het huisje op het HRR-terrein was gevallen.”

Hoeveel tijd ben je kwijt met je bestuurswerk voor de HRR?
“Poe, dat is wisselend. Er zijn veel bijeenkomsten waar je bij moet zijn, de BCO’s, bestuursvergaderingen, de ALV. Ik denk toch wel zo’n vijf uur per week. Maar dat is dus een gemiddelde.”

Je had eerder als doelstelling om de band tussen de Royal 10 en de club te verbeteren. Hoe loopt dat nu?
“Ja, goede vraag. De Royal 10 gaat dit jaar niet door. Het doel is om sponsorgeld binnen te krijgen. De verbinding tussen het bestuur van de Royal 10 en HRR is inmiddels goed. Maar sponsorgeld is er nog te weinig. En dan helpt het niet dat de wedstrijd niet door kan gaan door corona.”

Er worden nog bestuursleden gezocht. Eerder is aangegeven dat daarbij een betere man/vrouw verdeling gewenst is. Hoe kijk jij daarnaar?
Esmeralda: “Ik ben nu de enige vrouw in het bestuur. Het is lastig om mensen te vinden. Je zoekt naar mensen die ervaring hebben met de gemeente of die iets anders toevoegen. Het beste is om niet teveel vast te leggen in hokjes.”
Voor Esmeralda gaat het dus vooral om de kwaliteit van mensen. Ze wil goede mensen voor het bestuur.
“Ik vind de club heel sociaal en zie dat iedereen doet wat hij kan. Dan is het belangrijk dat je weet: wat kan iemand en wat doet iemand. Daarmee kun je in verbinding komen met elkaar. Een club zonder vrijwilligers werkt niet. Het lastige is dat door corona de vrijwilligers niet veel hebben kunnen doen. Dat is jammer, want daarmee is ook de motivatie wellicht gezakt. Terwijl ze nu weer hard nodig zijn.”

Wat wens je de club toe?

Esmeralda: “Ik wens de club meer vrijwilligers en nieuwe trainers toe. Alhoewel we nu wel een aantal nieuwe trainers erbij hebben. Dat is fijn. Ik zou ook willen dat ze meer gezien worden. We hebben in coronatijd allemaal kunnen lopen dankzij de trainers. De trainers hebben laten zien dat ze harde werkers zijn. Ik vind dat die een lintje verdiend hebben! Je ziet ook dat de trainers steeds meer in verbinding zijn met elkaar. Dat werkt. Die verbinding wens ik ook de leden toe. Meer betrokkenheid en elkaar weten te vinden.”

Met elkaar de club tot een prettige omgeving maken waar je lekker kunt lopen en gezelligheid vindt. Daar draagt Esmeralda haar steentje aan bij.

Helma van den Berg