The Hague Road Runners

Een lange adem…..

We hadden het allemaal wel verwacht, maar misschien iets anders gehoopt. Afgelopen dinsdagavond hebben we kunnen horen, dat de meeste maatregelen onverminderd van kracht blijven. Slechts voor de basisscholen, de buitenschoolse opvang en de kinderopvang zullen per 11 mei een aantal zaken wezenlijk veranderen. De anderhalvemetermaatschappij breidt zich langzaam uit. Het voortgezet onderwijs mag vanaf 1 juni weer voorzichtig opstarten.
We zullen nog moeten wachten, maar ook wij zullen waarschijnlijk een periode een ‘anderhalvemeterverenginig’ moeten worden. Vanaf welk moment dat zal zijn, is nog onduidelijk. Duidelijk is wel, dat we ons maar beter goed kunnen voorbereiden.

We lopen met z’n allen een marathon. Een marathon is voor iemand met een lange adem en die hebben we in de afgelopen periode al vaak moeten gebruiken en zullen we nog hard nodig hebben. We hebben wekenlang de verkeerde term gebruikt. We moeten het niet hebben over ‘social distancing’. Deze term doet vermoeden dat we niet meer met elkaar communiceren en dat is juist nu zo nodig. Beter is het om het over ‘physical distancing’ te hebben. Hoe we onze anderhalvemetervereniging gaan invullen, is nog niet duidelijk, maar dat we dit gaan invullen, is zeker! We snakken allemaal weer naar een normale training, naar het zien van elkaar en het spreken met elkaar.

Heeft de wereld dan op sportief gebied stilgestaan? Integendeel! Je hoeft Whatsapp, Strava of andere social media maar te openen en je ziet tal van activiteiten langs komen. In tijden als deze komt de creativiteit van mensen naar boven. Virtuele trainingen en zelfs wedstrijden, challenges waarbij allerlei opdrachten voldaan moeten worden. De gemeenschappelijke deler is dat het allemaal solo-acties zijn, maar de opdracht alleen volbracht kan worden wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt. In dit extra nummer zien we daar mooie voorbeelden van. Wellicht dat we ook na het coronatijdperk gebruik zullen maken van alle opgedane ervaringen uit deze periode. Ga door met het laten zien van deze creativiteit en mocht je nog andere leuke ideeën hebben, deel deze met elkaar!

Op maandag 6 april had onze ALV moeten plaatsvinden. Logischerwijs hebben we deze bijeenkomst moeten afzeggen. In een aparte bestuursnieuwsbrief zullen we een toelichting geven op de cijfers van 2019. Deze nieuwsbrief wordt ongeveer gelijktijdig met dit extra nummer verzonden. Verzoek is om deze toelichting goed te lezen en indien er vragen zijn, deze via een mail naar onze penningmeester te sturen. Bij de volgende ALV zullen we met antwoorden op deze vragen komen. We gaan er vooralsnog vanuit dat we in oktober wellicht een ‘anderhalvemeter-ALV’ kunnen houden. We kunnen bovendien melden, dat Hellen den Dulk in elk geval tot en met de volgende ALV bestuurslid blijft. Daar zijn we, zeker in deze tijden, natuurlijk erg blij mee! Vooruitlopend op haar vertrek zijn we ervan overtuigd dat er iemand is, die ons straks kan versterken als bestuurslid. Mocht je interesse hebben, laat het weten! Er zal de komende periode veel te doen zijn en daar kunnen we zeker hulp bij gebruiken.

Voor de komende periode wensen wij jullie natuurlijk veel sterkte! Blijf gezond, zorg goed voor elkaar, blijf in beweging en laat van je horen! We hopen jullie allemaal weer snel te zien in een vertrouwde omgeving.

Marcel Kamsteeg
Voorzitter