Hague Road Runners

Club van Honderd investeert in zichtbaarheid

Met voor het eerst in de geschiedenis van de Club van Honderd (Cv100) een stemming via e-mail, heeft de Cv100 besloten om twee investeringen te doen die de zichtbaarheid van HRR maar ook die van de Cv100 vergroten.

De stemming per e-mail was een unicum voor de Cv100. Maar ook een experiment. Bijna 50% van alle leden heeft zijn/haar stem uitgebracht waar we als bestuur heel blij mee zijn. Een zeer ruime meerderheid heeft voor de beide investeringsvoorstellen gestemd.

De Cv100 investeert € 4.000 in kleding voor de trainers en assistent-trainers. Trainers zijn natuurlijk het visitekaartje voor HRR maar kunnen ook prima ambassadeur voor de Cv100 zijn. Wij hopen dan ook dat de (assistent-)trainers, die er comfortabel en puik bijlopen in kleding waarvan de Cv100 de helft heeft meebetaald, dit ambassadeurschap op zich willen nemen.

De tweede investering betreft een nieuwe tijdklok, kosten € 2.740. De oude klok heeft het 20 jaar volgehouden en is kapot. En laten we wel wezen: de tijdklok bij de finish is toch datgene waar je naar uitkijkt aan het einde van je timetrial of andere wedstrijd georganiseerd vanuit HRR. In tegenstelling tot de trainerskleding zal de tijdklok wel voorzien worden van het Cv100 logo.

Als bestuur Cv100 zijn we verheugd dat we al weer twee investeringen hebben kunnen doen in 2022. En er zit meer in het vat, maar daarover in een volgend artikel meer. Tevens zijn nieuwe ideeën nog steeds welkom, net als nieuwe leden trouwens. Het sponsoren van trainerskleding was een aantal keren genoemd als idee.

Dus, heb je een investeringsidee of wil je lid worden van de Club van Honderd: stuur een e-mail naar clubvanhonderd@hagueroadrunners.nl.

Namens het bestuur van de Club van Honderd,
Frank Thuijs