Hague Road Runners

Club van 100: financiële steun voor HRR-projecten

Foto: Jan Harm Bakhuys

De Club van 100 wil The Hague Road Runners blijven steunen, ook in deze tijd. De onlangs gemaakte promotiefilm is tot stand gekomen met een bijdrage van de Club van 100. In de film wordt de mooie omgeving getoond waarin wij kunnen lopen. Zodra het weer mogelijk is hopen we dat daarmee mensen worden verleid om een keer mee te gaan trainen met onze vereniging. En zeker nu veel thuis wordt gewerkt en bewegen extra belangrijk is.

Het doel van de Club van 100 is om The Hague Road Runners financieel te steunen bij bijzondere projecten die niet uit eigen inkomsten betaald kunnen worden. Zo zijn aanpassingen en vernieuwingen van meubilair, terras, plafond en een nieuwe bar gefinancierd. En meest recent is een bijdrage aan de renovatie van de hal van het clubhuis gegeven. Begin dit jaar heeft de officiële opening plaatsgevonden door erelid Ben Hermans. Hij onthulde een gedecoreerd raam in de hal als aandenken aan de donatie van de Club van 100.

De contributie bedraagt € 45 per jaar. De Club telt op dit moment rond de 100 leden. Het streven voor dit jaar is dan ook om boven de grens van 100 leden te blijven om ook in de toekomst bijzondere projecten mogelijk te maken.
Als lid van de Club van 100 kun je meebeslissen in de ALV over de besteding.

Voor meer informatie klik hier.

Wil je lid worden? Stuur een mailtje naar: clubvanhonderd@hagueroadrunners.nl

Namens het bestuur van de Club van 100,
Margriet Hoekstra