The Hague Road Runners

Betrokkenheid HRR bij Haagse sportprojecten

Op 21 en 27 maart organiseerde de gemeente Den Haag twee brainstormsessies in het teken van het Haags Sportakkoord, waarbij personen uit de Haagse sportwereld werden gevraagd om mee te denken hoe invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen voor 2030. Als voorzitter van de vereniging nam ik deel aan beide sessies, Ben van Kan (TC) was ook bij de tweede sessie op 27 maart aanwezig. Hieronder vertel ik meer over het Haags Sportakkoord en twee interessante sportprojecten waar wij als club bij betrokken zijn, met als doel: de drempel om te gaan (hard)lopen verlagen.

De sessies vonden plaats in de Sportcampus in het Zuiderpark. Op basis van thema’s werden mensen in groepen geplaatst en al discussiërend kwamen daar punten naar voren, die door een brede groep gedragen werden. Een van die thema’s was hoe je verschillende leeftijdsgroepen aan het bewegen krijgt en houdt. De groepen waren jeugd tot 18 jaar, studenten, ouders van jonge gezinnen, volwassenen die hun kinderen inmiddels het huis hebben zien verlaten, gepensioneerden en hulpbehoevenden in verschillende leeftijdsgroepen.

Nu ligt onze ‘expertise’ niet zozeer bij één groep, want hardlopen is natuurlijk voor alle leeftijden. Het ging er dus meer om, hoe je deze groepen moest benaderen om ze in beweging te krijgen en te houden. Uit een eerdere sessie kwam al naar voren, dat mensen soms moeite hebben om zich te melden bij een vereniging. Dat kan zijn omdat ze het gewoon moeilijk vinden om iemand aan te spreken, maar het kan ook zijn dat ze de drempel te hoog vinden omdat ze een te laag zelfbeeld hebben van hun kunnen.

Nu lopen er juist twee projecten in Den Haag om die drempels te verlagen. Bij beide projecten zijn we als club betrokken.

Parklopen Haag
Parklopen Haag is een project waarbij het doel is om lopers, van startend niveau tot de meer ervaren lopers, elke zondag naar een van de Haagse parken te krijgen en daar op een zeer laagdrempelige manier een parcours van 1, 3 of 5 km af te leggen. Samen met Haag Atletiek en AV Sparta gaan we hier invulling aan geven. Deze Parklopen zullen in het Westduinpark, het Zuiderpark en in Clingendael georganiseerd worden. Samen met de afdeling Groenbeheer zorgen we in deze parken voor een uitgezet parcours, dat ook doordeweeks gebruikt kan worden. Inwoners van Den Haag kunnen zich via een website inschrijven en zo in aanraking komen met het hardlopen in groepsverband. Bij elke Parkloop zullen begeleiders aanwezig zijn van Haag, Sparta en HRR. Dit verlaagt de druk op de vraag naar vrijwilligers en het is bovendien ontzettend leuk om samen met onze Haagse partners een bijdrage te leveren aan een belangrijke maatschappelijke doelstelling. Uiteraard hopen we dat enthousiaste lopers uiteindelijk ook lid worden van een van de verenigingen. Het streven is om na de zomervakantie te beginnen met Parklopen Den Haag.

Bas van de Goor Foundation
Een ander project is meer gericht op de mensen die liever wandelen. Vaak omdat ze (nog) niet in staat zijn om te hardlopen. We zijn in gesprek met de Bas van de Goor Foundation. Wellicht dat een aantal van jullie de naam iets zegt. Bas van de Goor was een speler van het nationale volleybalteam, dat in 1996 op een bloedstollende manier Olympisch kampioen werd in Atlanta. Deze stichting zet zich in om mensen met diabetes een beter leven te geven. Dat wil deze stichting vooral doen door sport en bewegen. Zo is drie jaar geleden de Nationale Diabetes Challenge in het leven geroepen. Een wandelproject voor mensen met een chronische aandoening (bijv. diabetes, COPD), maar ook voor mensen die het gewoon leuk vinden om te wandelen. In de afgelopen drie jaar hebben al meer dan 10.000 mensen aan dit project meegedaan. Den Haag doet vanaf dit jaar ook mee en we zijn benaderd met de vraag of wij hierin een bijdrage kunnen leveren door het aanleveren van kennis en begeleiding.
Meer informatie over dit project vind je via deze link.

Alle projecten zitten nog in een ‘vergaderfase’, maar hopelijk gaan we binnenkort echt van start. Op deze manier hopen we ook invulling te geven aan de doelstelling om als vereniging maatschappelijk betrokken te zijn. We hebben hierbij natuurlijk hulp nodig. Zodra er een duidelijk beeld is hoe deze gevraagde hulp eruit gaat zien, zullen we van ons laten horen en hopen we natuurlijk op jullie maatschappelijke betrokkenheid.

Marcel Kamsteeg
Voorzitter

Verslag Alle Hagenaars in Beweging, stadsgesprek 27 maart 2019

Korte impressie van het stadsgesprek op 27 maart 2019 :