The Hague Road Runners

Belangrijke wijzigingen in de trainerspool

Er zijn binnen het trainersbestand recent een aantal zaken gewijzigd. Selma Polter stopt als trainer. Michel van Leeuwen en Jolanda Messerschmidt zijn inmiddels aan de slag gegaan.

Selma Polter stopt wegens persoonlijke redenen met het geven van trainingen. De Technische Commissie betreurt haar vertrek zeer en bedankt haar voor haar inspanningen. Ruud Noordman zal haar trainingen voorlopig overnemen.

Op verzoek van de TC zijn de recent geslaagde trainers Jolanda Messerschmidt en Michel van Leeuwen al direct aan de slag gegaan.
Michel zal samen met Marty Messerschmidt de trainingen van de marathongroep op maandag, donderdag en zaterdag blijven verzorgen.

Jolanda neemt naast de basisgroep op donderdagavond (doel: 10 km in 60-70 minuten) per 1 juli ook een training op de zaterdagochtend voor haar rekening. Op zaterdag zal ze de training verzorgen voor de groep met als doel 10 km rond de 60 min. Dit is een hoger niveau dan de groep van (nu) Ruud Noordman.

De TC wenst beide trainers veel succes.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met de TC.

De TC