Clubblad

Kop voor website

‘Hot Road Review’ is het clubblad van The Hague Roadrunners. Het clubblad verscheen 3 x per jaar. Door het ontbreken van een eindredacteur verschijnt het clubblad momenteel niet meer. Wij zijn op zoek naar een nieuwe eindredacteur.

Eventuele kopij kunt u per e-mail aanleveren via redactie@hagueroadrunners.nl zodat wij dit op onze website kunnen plaatsen.

Planning Edities 2018

Editie Kopij deadline Laatste editie
Nr 1 – Open het clubblad
Nr 2 –
Nr 3 –
.

 
Verschenen edities

JaarVersieEditieEditieEditieEditieEditie
2008Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4Nummer 5
2009Nummer 1Nummer 2Nummer 3
2010Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4Nummer 5
2011Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4Nummer 5
2012Nummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4
2013PDFNummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4
2013ISSUUNummer 3Nummer 4
2014PDFNummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4
2014ISSUUNummer 1Nummer 2Nummer 3Nummer 4
2015PDFNummer 1Nummer 2
Nummer 3
2015ISSUUNummer 1Nummer 2Nummer 3
2016PDFNummer 1
Nummer 2
Nummer 3
2016ISSUUNummer 1Nummer 2Nummer 3

Downloaden
De verschenen afleveringen zijn te downloaden. Ze staan in PDF-formaat en om dit te kunnen lezen dient u te beschikken over de Acrobat-reader.
Probeer als dit mogelijk is ook de laatste versie van Acrobat Reader te gebruiken voor een juiste weergave.
De reader is gratis te downloaden vanaf de site van Adobe.