The Hague Road Runners

Club van 100

Nieuw! De Cv100 – Ideeën Promotor

Beslis zelf mee over ideeën voor financiering en welk idee volgens jou moet worden gekozen! Lees er alles over op de speciale Cv100 – Ideeën Promotor pagina.

Wat is dat voor een club?

De Club van 100 bestaat sinds 1994 en heeft momenteel ± 100 leden die jaarlijks minimaal € 45,- contributie betalen. Dit was in het verleden 100 gulden, vandaar de naam.
De Club van 100 is een zelfstandige vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Waar staat de Club van 100 voor?

De Club van 100 heeft als doelstelling The Hague Road Runners in financieel opzicht te steunen door een bijdrage te leveren aan bijzondere projecten van HRR, die niet uit eigen inkomsten betaald kunnen worden.

Wat heeft de Club van 100 bereikt?

De Club van 100 heeft o.a. de volgende projecten geheel of gedeeltelijk voor HRR gefinancierd:

 • Bijdrage aankoop kantinegedeelte
 • Bijdrage aanschaf meubilair
 • Aanleg van het terras
 • Vervanging plafond in de kantine
 • Bijdrage voor de nieuwe bar
 • Aanschaf tijdklok
 • Aanschaf kopieermachine
 • Renovatie keuken
 • Handendrogers
 • Elektrische muurkrant in de kantine
 • 500 Clubkaarten voor de bar
 • Bijdrage renovatie entree

In totaal is ± € 155.000,– gefinancierd voor The Hague Road Runners.

Hoe werkt de Club van 100?

Om te beginnen: de Club van 100 draait niet op voor de exploitatiekosten van HRR. De Club van 100 stelt gelden ter beschikking bij wijze van schenking aan HRR. Het bestuur van HRR dient op basis van het door hun gevoerde beleid een verzoek in bij de Club van 100 mbt een gewenst project. Het bestuur van de Club van 100 besluit al dan niet in overleg met zijn leden om dit verzoek geheel of gedeeltelijk te honoreren. Verder stelt het HRR-bestuur de Club van 100 regelmatig op de hoogte over de meerjarige investeringen.
De Club van 100 houdt 1x per jaar een Algemene leden vergadering.

Wat is momenteel het nut en zin van de Club van 100?

De Club van 100 kan een zinvolle bijdrage leveren aan het voortbestaan van The Hague Road Runners. Zo is in 2018 een forse bijdrage geleverd aan de nieuwe entree. Ook in de toekomst verwachten wij verzoeken van het bestuur van HRR.

Nog geen lid van de Club van 100?

Als je net als wij The Hague Road Runners een warm hart toedraagt, vragen wij je evenals onze huidige leden van de Club van 100, jouw betrokkenheid te tonen en lid te worden. Meld je aan bij één van de bestuursleden van de Club van 100 of via de website van de club.

Aanmelden en adreswijzigingen

Voor adreswijzigingen en informatie over de Club van Honderd HRR kun je mailen naar de secretaris:clubvanhonderd@hagueroadrunners.nl
Ons rekeningnummer is:
NL34 RABO 01401 582 35  t.n.v. Club van Honderd

Bestuur

FunctieNaamTelefoon
VoorzitterFrank Thuijs06 - 37090753
VicevoorzitterAnne Marie Joustra06 - 23347187
SecretarisJosé Willemse070 - 3175869
PenningmeesterJosé Willemse070 - 3175869
BestuurslidJohn van Dijk06 - 30242228
BestuurslidHerman van der Stijl070 - 3939485
AdviseurBen Hermans