Club van 100


Wat is dat voor een club?
The Hague Road Runners heeft een vereniging van vrienden en donateurs. Dat is de Club van Honderd. De Club van 100 bestaat sinds 1994 en de leden van deze vereniging betalen jaarlijkse minimaal een bijdrage van €45,- . De Club van 100 dankt haar naam aan de jaarlijkse bijdrage van f 100,00 die tot het jaar 2002 van de leden werd gevraagd.
De Club van 100 van de HRR is een zelfstandige vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Waar staat de Club van 100 voor?
De Club van 100 heeft als doelstelling The Hague Road Runners in financieel opzicht te steunen door een bijdrage te leveren aan bijzondere projecten van de HRR, die niet uit eigen inkomsten betaald kunnen worden.
Alle gelden die de Club van 100 in kas heeft moeten volgens haar statuten worden besteed aan de HRR.

Wat heeft de Club van 100 bereikt?
De Club van 100 heeft o.a. de volgende projecten geheel of gedeeltelijk voor de HRR gefinancierd:
– Bijdrage aankoop van het huidige clubgebouw
– Bijdrage aanschaf meubilair
– Aanleg van het terras
– Vervanging plafond in de kantine
– Bijdrage voor de nieuwe bar
– Inrichten serre
– Aanschaf tijdklok
– Aanschaf kopieermachine
– Renovatie keuken
In totaal is ± € 120.000,– gefinancierd voor The Hague Road Runners.

Hoe werkt de Club van 100?
Om te beginnen, de Club van 100 draait niet op voor de exploitatiekosten van de HRR. De Club van 100 stelt gelden ter beschikking bij wijze van schenking aan de HRR. Het bestuur van de HRR dient op basis van het door hun gevoerde beleid een verzoek in bij de Club van 100 mbt een gewenst project. Het bestuur van de Club van 100 besluit al dan niet in overleg met zijn leden om dit verzoek geheel of gedeeltelijk te honoreren. Verder stelt het HRR-bestuur de Club van 100 regelmatig op de hoogte over de meerjarige investeringen.
De Club van 100 houdt 1x per jaar een Algemene leden vergadering.

Wat is momenteel het nut en zin van de Club van 100?
De Club van 100 kan voor nu en in de toekomst nog steeds een zinvolle bijdrage leveren aan het voortbestaan van The Hague Road Runners en wel om de volgende redenen.
Het bestuur van The Hague Road Runners heeft te kennen gegeven dat een uitbreiding van ons clubhuis wenselijk zou zijn. De HRR ontbreekt het aan voldoende ruimte zoals opbergruimte voor de diverse commissies, vergaderruimte, kleedruimte en kluisjes etc..
Een multifunctionele ruimte zou hierin verbetering kunnen brengen, maar dit is niet 1-2-3 geregeld en daar is een flink bedrag aan investering voor nodig. En juist hier kan de Club van 100 (bijna letterlijk) zijn steentje bijdragen. Door in de komende jaren een bedrag te vergaren kan de investering van de HRR in nieuwbouw misschien werkelijkheid worden.

Nog geen lid van de Club van 100?
Als u The Hague Road Runners een warm hart toedraagt, vragen wij u evenals onze huidige leden van de Club van Honderd uw betrokkenheid te tonen en lid te worden. Meld u aan bij één van de bestuursleden van de Club van Honderd of via deze website van de club.

Aanmelden en adreswijzigingen
Voor adreswijzigingen en informatie over de Club van Honderd HRR kun je mailen naar de secretaris:clubvanhonderd@hagueroadrunners.nl
Ons rekeningnummer is:
NL34 RABO 01401 582 35  t.n.v. Club van Honderd

Bestuur

FunctieNaamTelefoon
VoorzitterMargriet Hoekstra070 - 3473290
Vice-voorzitterFrank Thuijs070 - 3869064
SecretarisJosé Willemse070 - 3175869
PenningmeesterJosé Willemse
BestuurslidHerman van der Stijl070 - 3939485
AdviseurBen Hermans070 - 3473873

 
Ledenlijst Club van 100
Bekijk de lijst met alle leden van de club van 100
De lijst kan alleen ingezien worden door geautoriseerde personen.