Hague Road Runners

Club van 100

Wat is dat voor een club?
De Club van 100 bestaat sinds 1994 en heeft momenteel ± 180 leden die jaarlijks minimaal € 45,- contributie betalen. Dit was in het verleden 100 gulden, vandaar de naam. De Vrienden van HRR is onze informele naam geworden.
De Club van 100 is een zelfstandige vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Waar staat de Club van 100 voor?
De Club van 100 heeft als doelstelling The Hague Road Runners in financieel opzicht te steunen door een bijdrage te leveren aan bijzondere projecten van HRR, die niet uit eigen inkomsten betaald kunnen worden.

Wat heeft de Club van 100 bereikt?
De Club van 100 heeft o.a. de volgende projecten geheel of gedeeltelijk voor HRR gefinancierd:

  • Elektrische muurkrant in de kantine
  • 500 Clubkaarten voor de bar
  • Bijdrage renovatie entree
  • Aanschaf terras meubilair
  • Wedstrijdklok
  • Kerstversiering clubhuis
  • Bijdrage kleding trainers
  • Renovatie kantine

In totaal is ± € 200.000,– gefinancierd voor The Hague Road Runners.

Hoe werkt de Club van 100?
Om te beginnen: de Club van 100 draait niet op voor de exploitatiekosten van HRR. De Club van 100 stelt gelden ter beschikking bij wijze van schenking aan HRR. Het bestuur van HRR dient een verzoek in bij de Club van 100 m.b.t. een gewenst project. Het bestuur van de Club van 100 besluit al dan niet in overleg met zijn leden om dit verzoek geheel of gedeeltelijk te honoreren. Verder stelt het HRR-bestuur de Club van 100 regelmatig op de hoogte over de meerjarige investeringen.
De Club van 100 houdt 1x per jaar een Algemene leden vergadering.

Wat is momenteel het nut en zin van de Club van 100?
De Club van 100 kan een zinvolle bijdrage leveren aan het voortbestaan van The Hague Road Runners. Zo is in 2023 de nieuwe kantine gefinancierd. Ook in de toekomst verwachten wij verzoeken van het bestuur van HRR.

Nog geen lid van de Club van 100?
Als je net als wij The Hague Road Runners een warm hart toedraagt, vragen wij je evenals onze huidige leden van de Club van 100, jouw betrokkenheid te tonen en lid te worden. Meld je aan bij één van de bestuursleden van de Club van 100 of via de website van de club.

Aanmelden en adreswijzigingen
Voor aanmelding of adreswijziging kun je mailen naar de secretaris: clubvanhonderd@hagueroadrunners.nl
Ons rekeningnummer is:
NL34 RABO 01401 582 35 t.n.v. Club van Honderd

Bestuur

FunctieNaamTelefoon
VoorzitterFrank Thuijs06 - 37090753
VicevoorzitterAnne Marie Joustra06 - 23347187
SecretarisJosé Willemse070 - 3175869
PenningmeesterJosé Willemse070 - 3175869
BestuurslidJohn van Dijk06 - 30242228
BestuurslidHerman van der Stijl070 - 3939485
AdviseurBen Hermans