The Hague Road Runners

181104LvMloop

Laan van Meerdervoort Loop op 4-11-2018 in Den Haag, afstand 5 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Ewoud Rimmelzwaan Sparta Man(1) 0:20:28
11 Naomi Geleinse Vrouw(1) 0:23:58
45 Jan Groeneveld HRR Man(38) 0:29:36
54 Barbara van Gessel HRR Vrouw(11) 0:30:37
55 Ron van den Heuvel HRR Man(44) 0:30:38
74 Li Lian Tan HRR Vrouw(21) 0:32:20
159 Lucienne Heemskerk HRR Vrouw(74) 0:37:02

Laan van Meerdervoort Loop op 4-11-2018 in Den Haag, afstand 10 km

# Naam Vereniging Cat. Tijd
1 Christiaan van Beusichem Nederland Man(1) 0:36:51
32 Saskia Lensink Den Haag Vrouw(1) 0:47:02
35 Martin Karreman HRR Man(34) 0:47:17
87 Gert Massschelein HRR Man(80) 0:50:44
171 Robert Farla HRR Man(154) 0:53:17
189 Frank Krenning HRR Man(166) 0:54:38
207 Charles de Roo HRR Man(183) 0:56:14
225 Gijs Hesselink HRR Man(199) 0:57:12
229 Jacques Merx HRR Man(202) 0:56:33
588 Marty Messerschmidt HRR Man(401) 1:09:21
589 Jolanda Messerschmidt HRR Vrouw(188) 1:09:22