160102HaagAtletiek

1 vd 4 Oliebollencross Haag Atletiek op 2-1-2016 in Den Haag, afstand ca.4 km

1 Tariq van Rooijen Haag Atletiek Mrec(1) 0:15:29
9 Elsbeth Ciesluk Haag Atletiek Vrec(1) 0:17:23
12 Anna Camps HRR Vrec(2) 0:18:27
76 Hans Zuurmond HRR Mrec(44) 0:27:02

1 vd 4 Oliebollencross Haag Atletiek op 2-1-2016 in Den Haag, afstand ca.8 km

1 Yunis Stitan Haag Atletiek M20(1) 0:27:59
3 Jeroen van Aken Haag Atletiek M35(1) 0:28:24
5 Rudy Koot HRR M20(4) 0:29:26
9 Arthur Camps HRR M20(8) 0:30:27
10 Henri Havinga AV ’40 M45(1) 0:30:53
13 Bouke van der Meer HRR M35(4) 0:31:18
16 Ferdinand Oldeman HRR M20(9) 0:31:35
17 Boris ter Bals HRR M20(10) 0:31:39
19 Stefan Claessens HRR M20(12) 0:31:59
23 Theo Timmermans HRR M45(3) 0:32:25
27 Dave Boselie HRR M45(4) 0:32:42
34 Jean Charles Rogers HRR M35(10) 0:33:40
46 Peter van Leeuwen HRR M55(1) 0:34:14
47 Annick Taselaar Rotterdam Atletiek V20(1) 0:34:14
54 Ewout Schiferli HRR M35(14) 0:34:46
57 Jan Willem Six HRR M55(3) 0:35:05
60 Arnold Groeneveld HRR M20(27) 0:35:12
105 Mark Pauw HRR M45(26) 0:37:36
107 Olga Maas Haag Atletiek V35(1) 0:37:43
116 Meilan Chung HRR V35(2) 0:38:12
119 Simone Lankhuijzen Sparta V45(1) 0:38:28
127 Jaap Wijnands HRR M45(31) 0:39:01
130 Carolien Smit HRR V45(3) 0:39:08
135 Ron Boven HRR M45(35) 0:39:17
139 Mirjam Graat HRR V35(3) 0:39:26
172 Charles de Roo HRR M45(48) 0:41:06
173 Claartje van der Grinten HRR V45(7) 0:41:10
179 Frank van Heijningen HRR M55(25) 0:41:35
180 Arie Scheep HRR M45(50) 0:41:48
191 Yonina ter Mors HRR V20(8) 0:42:58
199 Jan Groeneveld HRR M55(29) 0:44:34
225 Izaak Luteijn HRR M55(34) 0:45:55
234 Joop de Gier HRR M55(38) 0:46:51
245 Wilma Kikkert HRR V45(19) 0:48:01
273 Paul Slijpen HRR M55(48) 0:51:20