The Royal Ten 2019

The Royal Ten 2019

Aan al onze deelnemers, vrijwilligers, Royal Ten’ers,
Wij hebben in de afgelopen week meerdere berichtjes ontvangen van lopers die direct of indirect betrokken en/of getuige waren van de reanimatie van een van de lopers tijdens The Royal Ten 2019, en wij willen graag benadrukken dat wij deze bezorgdheid naar een andere deelnemer heel erg waarderen.

Helaas is de deelnemer, zoals eerder al bekendgemaakt, overleden.

Afgelopen zaterdag heeft het bestuur de uitvaart van de loper bijgewoond en de familie gecondoleerd namens The Royal Ten en haar vrijwilligers, deelnemers, juryleden en overige medewerkers.
Wij zijn binnen de organisatie zeer ontdaan bij dit overlijden en zoeken veel steun bij elkaar.

Via deze weg willen wij nogmaals de familie, vrienden en overige nabestaanden heel veel sterkte wensen met het verlies van hun dierbare. Wij bedanken iedereen die belangstelling heeft getoond en zullen de familie hiervan op de hoogte brengen.

– The Royal Ten

Foto: Sebastiaan Nederhoed