Sylvia van Dijk-Alexandre overleden

Sylvia van Dijk-Alexandre overleden

Het doet HRR verdriet dat Sylvia van Dijk-Alexandre op 5 november jl. na een kort ziekbed is overleden. Sylvia wandelde in de groep van Carla van Beelen en was de echtgenote van John van Dijk, eveneens HRR-lid. Bij de crematieplechtigheid, die in verband met corona digitaal te volgen was, waren ook diverse HRR-leden aanwezig. Sylvia is tijdens de ALV van 16 november herdacht door een minuut stilte te houden (samen met de eerder dit jaar overleden Jean Beeren en Annet Straver).
Sylvia was binnen HRR geliefd en had een positieve levensvisie, getuige ook haar afscheidswoorden:

De 10 geboden kennen wij vast allemaal,
WIJ hebben er een aan toegevoegd,
“GIJ ZULT GENIETEN”
Maak de wereld een klein beetje vrolijker
met elke dag de kans om een ander blij te
maken.

Sylvia.