ALV

8 April ALV

Het bestuur nodigt de leden van The Hague Road Runners uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 8 april 2018 in het clubhuis, aanvang 20.30 uur. Alle stukken liggen komende week in een beperkte papieren versie voor…
Lees meer

Bestuur