Overlijden Godfried Kruijtzer

Overlijden Godfried Kruijtzer

Tot ons verdriet hebben we vernomen dat Godfried Kruijtzer 17 april is overleden.
Godfried was een zeer gewaardeerd lid van de wandelgroep en donateur van onze vereniging.
Wij wensen zijn dierbaren de kracht toe dit verlies te dragen.