Nieuw bestuur gekozen

Nieuw bestuur gekozen

Met een staande ovatie voor het oude bestuur, nam het nieuwe bestuur plaats achter de vergadertafel. Tijdens de ALV van 11 april werden alle kandidaten die de commissie CTS had voorgedragen met een ruime meerderheid gekozen. Marcel Kamsteeg is tot voorzitter gekozen. Paul Slijpen is secretaris en de op het laatst aangemelde kandidaat Gijsbert van Lomwel is de nieuwe penningmeester. Ewout Schiferli, Jos de Graaf en Hellen den Dulk zijn algemene bestuursleden. Een nadere taakverdeling zal nog binnen het nieuwe bestuur besproken worden.

Naast de verkiezing van een nieuw bestuur stonden het Jaaroverzicht 2015 en het Financieel verslag en jaarrekening 2015 op de agenda.  De vergadering stemde in met de gepresenteerde stukken.

Aan Izaak Luteijn werd een waarderingsspeld van de Atletiekunie uitgereikt als dank voor zijn enorme inzet als wedstrijdsecretaris gedurende de afgelopen 15 jaar. De Simon Tuyt beker ging naar trainer Pieter de Graaf. Hij nam na bijna 30 jaar trainerschap afscheid als trainer.

Meer hierover in het binnenkort te verschijnen clubblad.

Nieuw bestuur beadnkt oude bestuur