Lid worden

The Hague Road Runners (HRR) kent twee soorten lidmaatschap:

  • Gewoon lidmaatschap (hardloper, wandelaar); zonder opzegging loopt dit elk jaar door.
  • Projectlidmaatschap (beginnerscursus, CPC-trainingsgroepen); dit heeft een vooraf ingestelde begin- en einddatum. Aanmelding kan alléén voor bepaalde aangekondigde projecten.

Bij je aanmelding moet je een keuze maken (zie onder). Na afloop van een project ben je natuurlijk welkom om gewoon lid worden.
Het lidmaatschap staat open voor iedereen vanaf 16 jaar.

Verzekering
HRR is aangesloten bij de Atletiekunie (AU). Dat betekent onder meer dat je, ongeacht het soort lidmaatschap, verzekerd bent tijdens clubactiviteiten. Zie verder www.hagueroadrunners.nl/ongevallenverzekering/

Wedstrijdlicentie
Het gewone lidmaatschap kan worden uitgebreid met een wedstrijdlicentie van de AU. Dit biedt de volgende voordelen:
• verplicht bij deelname aan officiële AU-wedstrijden
• noodzakelijk voor erkenning van een record
Zie verder www.atletiekunie.nl/voor-clubs/wedstrijdzaken/reglementen/wedstrijdlicentie

Gastlidmaatschap
Mensen die al lid zijn van een andere atletiekvereniging en dat ook willen blijven kunnen bij ons gastlid worden. Zij betalen een gereduceerd tarief. Nadere informatie bij de ledenadministrateur.

Mijn HRR
Voor het inzien en eventueel wijzigen van je gegevens kunnen leden op deze pagina https://www.hagueroadrunners.nl/mijn-hrr/ terecht. De vereiste loginnaam plus wachtwoord ontvang je na enige weken.

Opzegging lidmaatschap
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 jan. t/m 31 dec. Opzegging van het gewone lidmaatschap kan slechts geschieden via Mijn HRR of per e-mail aan de ledenadministratie, tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden. Dat betekent dus dat als je niet tijdig opzegt, je het gehele volgende jaar lid bent met alle rechten en plichten van dien. Om aan de wet van het verenigingsrecht te voldoen stuurt de ledenadministrateur elk jaar in oktober alle leden een e-mail om de lidmaatschapsgegevens te controleren. Daarin wordt ook nog eens gewezen op bovengenoemde opzegtermijn.

Privacy
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij nimmer persoonlijke informatie aan derden verstrekken. Voor specifieke vragen over onze privacyregels kun je je wenden tot de ledenadministrateur.

Aanmelding
Ga nu naar keuze naar het aanmeldformulier voor gewoon lidmaatschap of projectlidmaatschap. Daar staan ook de diverse tarieven plus de wijze van betalen vermeld.

Ledenadministratie:
Willem van Prooijen
Tel.: 06-53279426 of 070-3853433
E-mail: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl