The Hague Road Runners

Keuring

Zoals in het HRR-Veiligheidsplan is bepaald, is het de eigen verantwoordelijkheid van de atleet om alleen deel te nemen aan een training of wedstrijd als hij/zij zich sportmedisch gezien fit voelt of daarover een sportmedisch advies heeft ingewonnen. Dit ligt voor de hand als iemand een blessure of een chronische aandoening (bijvoorbeeld astma) heeft of bepaalde medicijnen gebruikt. Maar het wordt iedereen sterk aanbevolen zich regelmatig sportmedisch te laten onderzoeken, zeker als je ‘op leeftijd’ (zelf in te vullen) raakt of de trainingsintensiteit opvoert.

In de regio Den Haag zijn twee centra die sport(medische) onderzoeken aanbieden en die zijn aangesloten bij de FSMI (Federatie van SportMedische Instellingen):

 

Sportmedisch Adviescentrum Den Haag (SMA)Medisch Centrum Haaglanden (MCH)
Sweelinckplein 46
2517GP ’s-Gravenhage
tel. 070 3451634
http://www.smadenhaag.nl
vestiging Antoniushoeve
afdeling sportgeneeskunde
Burgemeester Banninglaan
12262 BA Leidschendam
tel. 088 979 24 45
http://www.haaglandenmc.nl

Op de hier boven aangegeven sites vind je van beide instellingen informatie over de onderzoeken die zij aanbieden voor sporters van verschillende niveaus. Zoek uit welk geschikt is voor jou en/of overleg eens met je trainer.

De onderzoeken zijn vrij prijzig. Bedenk daarbij wel dat het om je gezondheid gaat: beschouw het maar als een investering of verzekering. Overigens bestaat de kans dat je het onderzoek niet (geheel) zelf hoeft te betalen. Op http://www.sportgeneeskunde.com/fsmi_vergoedingen staat een lijst met informatie over de eventuele vergoeding die zorgverzekeraars hun ziekenfonds- of particulier verzekerden bieden. Check dit voor de zekerheid nog wel even bij je eigen verzekeraar.

Voor nog meer informatie over sport medische zaken, kijk op www.sportzorg.nl

Advies van de Technische Commissie: doen!