Evenementenformulier online

Evenementenformulier online

Als je een evenement voor of bij de HRR wil organiseren moet je een evenementenformulier invullen.
Dit zorgt er voor dat iedereen die dit moet weten om bepaalde zaken te regelen op de hoogte is van het evenement.
Dit formulier was in PDF vorm op de website te vinden en moest ingevuld bij Willem Maasland worden ingeleverd.

Sinds kort is het evenementenformulier ook online in te vullen.
Wil je dus een evenement organiseren, vul dan via de site uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het evenement het evenementenformulier in.

Neem wel eerst contact op met het bestuur voordat je een evenement gaat organiseren.