Enquête marathons

Enquête marathons

Wij zijn vier studenten van hogeschool Inholland Den Haag en wij doen research naar hoe marathons zich kunnen onderscheiden en hoe we daarmee hardlopers kunnen trekken.

Wij hebben een vragenlijst opgesteld om hierachter te komen. De vragenlijst is anoniem en neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag.
Einddatum van de enquête is 19 december.

De link naar de enquête: https://www.survio.com/survey/d/W2R3T9T7M2G1A6N4E

Robin Verrijdt