Hague Road Runners

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. The Hague Road Runners kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook niet voor eventuele fouten/onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website.

The Hague Road Runners verstrekt op deze website informatie over haar activiteiten en behoudt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

Aansprakelijkheid

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door The Hague Road Runners worden onderhouden. Hoewel The Hague Road Runners uiterst selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan.

Copyright

De webmaster van The Hague Road Runners biedt aan belangstellenden de informatie op alle pagina’s aan, maar behoudt het copyright op deze pagina’s en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina’s. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van deze www-pagina’s, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van The Hague Road Runners.

Reacties

De website heeft soms de mogelijkheid om een reactie te plaatsen bij een pagina of artikel. Iedereen dient dit respectvol te doen,  wees niet discriminerend, racistisch, agressief, seksistisch of op een andere manier beledigend of onnodig negatief. Reacties die hieraan niet voldoen worden niet geplaatst.