The Hague Road Runners

Diëtiste

Henriette Waalewijn
Henriette Waalewijn

Dietiste voor deskundig advies

Sinds 2013 is dietiste Henriette Waalewijn regelmatig aanwezig bij de HRR in de Bongaertszaal.
Leden van de HRR kunnen met korting intekenen voor een consult.

Tijdens het consult wordt een voedingscheck gedaan, de lichaamssamenstelling gemeten en de voedingstoestand bepaald met de bio-elektrische impedantieanalyse (BIA).

Voor de meting worden zowel op de hand als op de voet twee elektroden geplaatst. De elektroden worden verbonden met de kabels van het BIA apparaat. Impedantie is de weerstand die een elektrische wisselstroom ondervindt wanneer die door het lichaam gestuurd wordt. De vetvrije massa(water en spier) bevat veel water en elektrolyten waardoor dit de wisselstroom goed geleid. Vet geleid de stroom zeer slecht en heeft dus een hoge weerstand. Het impedantie apparaat stelt de waarden vast.

Invoering van deze gegevens in de computer geven inzicht in de verhouding water, lichaamscelmassa (spieren en organen) en vet.

Met  name voor sporters is het heel belangrijk om te weten of er sprake is van een goede voedingstoestand van de spiercel en of er sprake is van overgewicht, dus een verhoogd vetpercentage van het lichaam. Door een ongezond eetpatroon kan in de loop van tijd een situatie ontstaan van enerzijds overgewicht en anderzijds  sterke ondervoeding van het spierweefsel, dit heeft niet alleen  een negatieve invloed op de sportprestatie, maar eveneens een remmend effect  op de vetverbranding. Henriette kan op basis van de meting een voedingsadvies geven.

Een eerste BIA-meting wordt aan leden van de HRR voor 16 euro aangeboden. Een consult duurt ongeveer 20 minuten.

Het bestuur van the Hague Road Runners vindt een gezondheidscheck voor leden belangrijk en neemt daarom 6 euro voor rekening van de club, zodat HRR-leden slechts 10 euro te betalen.

De voedingscheck vindt op afspraak plaats. De exacte datum, op een woensdagavond, wordt doormiddel van aankondiging op de site en informatie op het prikboard in het clubgebouw aangekondigd.

Om e.e.a in goede banen te leiden wordt een intekenlijst opgehangen in de hal naast de Fysio/Massage ruimte. Let op: intekenen maar niet komen betekent wel 10 euro betalen.

Henriëtte is op een woensdagavond (zie website of prikbord) van 19.30 tot 22.00 uur aanwezig,  per avond kunnen er 7 consulten  plaatsvinden. Zij kan ook worden gebeld voor nadere informatie op tel nr.06-44502504

De Technische Commissie