Corona update

Corona update

Zie de mail van de voorzitter van 18 november voor de laatste update van de corona maatregelen.

Tijd voor een update inzake corona.

We zijn inmiddels 7 maanden verder in het coronatijdperk en er is nog steeds geen zicht op een normale situatie. Sterker nog, het lijkt er helaas op, dat corona ook even op vakantie is geweest, de batterij heeft opgeladen en zich weer met nieuwe energie laat zien.
In de afgelopen periode hebben we de vereniging zo coronaproof mogelijk gemaakt en tegelijkertijd voldoende toegankelijk om het toch nog aangenaam te houden. Dat valt soms niet mee! Het vraagt om continue aandacht, want niet alleen ervaringen laten zien we dat het soms beter kan, ook wijzigingen van protocollen (Atletiekunie en Horeca Nederland) vragen om aandacht. Zolang het virus nog aanwezig is, zullen we er voortdurend mee bezig zijn.

Stap voor stap brengen we de vereniging weer op gang en we zien steeds meer leden naar de verenging komen. We begrijpen het ook dat er leden zijn, die het (nog) niet aandurven. We proberen het voor iedereen mogelijk te maken om naar de vereniging te komen, maar soms lopen we ook tegen beperkingen aan. We zijn en blijven een vereniging waar alles gedaan moet worden met vrijwilligers en dat betekent dat er grenzen zijn aan wat je van mensen kunt vragen.

Graag willen we jullie informeren over de richtlijnen en genomen maatregelen om te zorgen dat we op een verantwoorde manier kunnen blijven sporten. Hierbij houden we rekening met de laatste wijzigingen van 20 september 2020.

Alle genoemde maatregelen waaraan wij als The Hague Road Runners moeten voldoen, zijn natuurlijk ook terug te vinden op de site van het Atletiekunie en Horeca Nederland:

De basisregels nog even op een rijtje:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Pas hygiëne toe
 • Houd 1,5 meter afstand, dit geldt voor, tijdens en na het lopen/wandelen. Uitgezonderd trainingsvormen of verkeerssituaties, die de 1,5 meterregel tijdelijk niet mogelijk maken
 • Vermijd drukte
 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 • Ben je zelf net getest of iemand in je naaste omgeving en weet je nog niet wat de uitslag is, blijf dan thuis.

Om bovenstaande maatregelen ook uitvoerbaar te maken, hebben we het nodige aangepast en geregeld op de vereniging. Daarvan zijn de belangrijkste punten:

Training en registratie

 • Lopers en wandelaars worden voorafgaand aan een training geregistreerd door de trainers. Deze registratie kan op diverse manieren, de voorkeur gaat echter uit naar vooraf aanmelden bij de trainer dat je komt trainen. De lijst met gegevens wordt 28 dagen bewaard en wordt indien nodig beschikbaar gesteld aan de GGD voor een bron- en contactonderzoek
 • Leden en niet-leden die ons bezoeken, maar niet komen trainen, noteren hun naam en contactgegevens in het schrift bij binnenkomst in de hal. Denk hierbij aan de barmedewerkers, tuinvrijwilligers, paramedisch team, bezoekers van het paramedisch team en deelnemers aan een vergadering. Ook deze gegevens blijven 28 dagen bewaard.

1,5 meter afstand

 • Groepen verzamelen zich in de daarvoor aangewezen startvakken en op de afgesproken tijden. Hiermee voorkomen we situaties waarbij het te druk wordt en de 1,5 meter niet meer mogelijk is.
 • Voor, tijdens en na de training nemen we de 1,5 meterregel in acht! Uitgezonderd zijn de trainingsvormen en verkeerssituaties die deze maatregel tijdelijk niet mogelijk maken. Let hierbij op elkaar, maar houdt vooral ook rekening met medeweggebruikers. Spreek elkaar aan wanneer we deze regel (dreigen te) vergeten!!
 • We lopen zoveel mogelijk in een vaste groep (conform registratie in ledenadministratie). Dit voorkomt verrassingen voor trainers waarbij groepen te groot worden en voorkomt te veel wisseling in groepssamenstelling. Geadviseerd wordt een groepsgrootte van maximaal 15 lopers.
 • De kantine is ingericht zodat ook daar de 1,5 meterregel nageleefd kan worden. Geef elkaar óók die ruimte (1,5 meter!!) wanneer je met een groep aan een tafel gaat zitten.
 • De hoofdingang is ook echt alleen ingang. We verlaten de kantine via de serredeuren.
 • Douches en toiletten kunnen gebruikt worden. Ook hier zijn maatregelen genomen om de 1,5 meterregel toe te kunnen passen.

Hygiëne

 • De bar verkoopt momenteel alle dranken en voorverpakte etenswaren. Betalen doen we via een clubcard of pinpas. Contant betalen is dus NIET mogelijk.
 • Barmedewerkers zorgen voor het schoonmaken van de bar en de gebruikte tafels. Het clubgebouw en dus ook al het sanitair wordt 3x per week schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf.
 • (Voor en) na het gebruik van toiletten en wasbakken maken we deze zelf schoon met de middelen die daarvoor zijn klaar gezet. Na het schoonmaken kunnen de papieren doekjes in de aanwezige prullenbakken worden gegooid.
 • Desinfecteer/was je handen bij betreden van het clubhuis.

Overige

 • Leden, die terugkomen uit een regio met een oranje of rood reisadvies raadplegen de site van de Rijksoverheid. In veel gevallen is een thuisquarantaine van 10 dagen verplicht!
 • Aanpreekpunten inzake corona zijn de volgende personen:
  Jan Kesteloo: 06 38 67 43 11
  Remon de Klerk: 06 517 00 690 en
  Marcel Kamsteeg: 06 467 535 66
 • Momenteel wordt invulling gegeven aan een permanente aanwezigheid van een coronacoördinator. Zodra dit op een juiste manier is geregeld, wordt hier ook weer over gecommuniceerd.

Corona vraagt uithoudingsvermogen en geduld. Road Runners hebben beide!
Het is geen leuke periode, maar samen maken we er toch iets van en hoewel we te maken hebben met de nodige beperkingen, staan we open voor leuke ideeën om het ook in deze tijd toch gezellig te maken. Heb je een leuk idee of een advies, laat het ons weten!!

Namens het bestuur wil ik jullie allen danken voor jullie inzet, loyaliteit en discipline!!

Marcel Kamsteeg
Voorzitter