Contributiebetaling

In week 2 zijn de e-mails verstuurd voor de betaling van de contributie 2013. Opzegging van het lidmaatschap is op dit moment niet mogelijk, dat had vóór 1 november vorig jaar gemoeten.

Opzegging lidmaatschap

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 jan. t/m 31 dec. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie, tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden. Dat betekent dus dat als je niet tijdig opzegt, je het gehele volgende jaar lid bent met alle rechten en plichten van dien. Om aan de wet van het verenigingsrecht te voldoen stuurt de ledenadministrateur elk jaar in oktober alle leden een e-mail om de lidmaatschapsgegevens te controleren. Daarin wordt ook nog eens gewezen op bovengenoemde opzegtermijn.