Unieraad: een dankwoord en felicitaties!

Jolanda Messerschmidt is benoemd tot lid van de Unieraad, een invloedrijk orgaan binnen de Atletiekunie. Zij neemt daar de plaats in van oud-HRR-voorzitter Toon de Graauw, die de functie 10 jaar heeft bekleed. Daarnaast is Dick van der Klei herkozen. Een mooie HRR-vertegenwoordiging! Lees verder op: https://www.hagueroadrunners.nl/vereniging/clubblad/unieraad-een-dankwoord-en-felicitaties/