Aanmeldformulier gewoon lidmaatschap

Lees voor algemene informatie over het lidmaatschap deze pagina , en vul daarna onderstaand formulier in.
The Hague Road Runners (HRR) kent twee soorten lidmaatschap:

  • Gewoon lidmaatschap (hardloper, wandelaar); zonder opzegging loopt dit elk jaar door.
  • Projectlidmaatschap (beginnerscursus, CPC-trainingsgroepen); dit heeft een vooraf ingestelde begin- en einddatum. Aanmelding kan alléén voor bepaalde aangekondigde projecten.

Dit aanmeldingsformulier kun je enkel en alleen gebruiken voor het gewone lidmaatschap van HRR. Voor het projectlidmaatschap zie pagina.

Kosten:

Inschrijfkosten € 15,00 eenmalig
Basiscontributie hardlopers € 134,00 p.j.
Wandelaars (jaarlijks) € 134,00 p.j.
Bij de contributie is inbegrepen de verplichte afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie à € 17,20 p.j.
Bij aanmelding gedurende het jaar wordt voor iedere verstreken maand plus de proefmaand € 9,50 in mindering gebracht.
Optionele wedstrijdlicentie Atletiekunie € 23,20 p.j.
Gastleden (reeds elders lid van een AV) € 57,00 p.j.; vermeld je Atletieknummer

Houders van de Ooievaarspas van de Gemeente Den Haag (zie www.ooievaarspas.nl) hebben recht op 50% reductie. De pas dient direct na de aanmelding op de club gescand te worden, de Gemeente Den Haag vereist dit elk jaar opnieuw. Maak daartoe een afspraak met de ledenadministrateur.

Betalingswijze
Betaling van de contributie geschiedt 1 x per jaar in januari (c.q. na afloop van de proefmaand). Wij hechten eraan dit per automatische incasso te doen i.v.m. de anders bovenmatige administratieve belasting. In geval van automatische incasso krijg je volgens wettelijk voorschrift daar altijd een aankondiging van en heb je het recht te storneren. Mocht je bezwaar hebben tegen automatische incasso, meld dit dan bij de ledenadministrateur.

De eerste maand kun je gratis op proef komen trainen. Aanmelding dient evenwel meteen te geschieden, dus niet wachten tot de proefmaand voorbij is. Als startdatum van je lidmaatschap geldt de datum van de eerste (proef)training.
Eventuele annulering van je aanmelding kan alleen vóór het einde van die proefmaand. Bij uitblijven hiervan is je aanmelding definitief.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het gewone lidmaatschap en wedstrijdlicentie worden ieder jaar automatisch voor een heel jaar verlengd tenzij schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd vóór 1 november voorafgaand.

Ledenadministratie:
Willem van Prooijen
Tel.: 06-53279426 of 070-3853433
E-mail: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl

Door onderstaande velden in te vullen en op OK te klikken bevestig je je aanmelding en verklaar je je akkoord met de voorwaarden.