The Hague Road Runners

Aanmeldformulier lidmaatschap

Lees voor algemene informatie over het lidmaatschap deze pagina , en vul daarna onderstaand formulier in.
The Hague Road Runners (HRR) kent twee soorten lidmaatschap:

  • Atletiek: Gewoon lidmaatschap (recreant, wedstrijdlid, wandelaar). Je hebt een gratis proefmaand, daarna loopt het lidmaatschap zonder opzegging elk jaar door.
  • Projectgroep: Kortlopend lidmaatschap (beginnerscursus, CPC-trainingsgroepen). Dit heeft een vooraf ingestelde begin- en einddatum. Aanmelding kan alléén voor bepaalde aangekondigde projecten.

Op het formulier hieronder kun je een keuze maken. Na afloop van een project ben je natuurlijk welkom om gewoon lid worden.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen vanaf 16 jaar.

N.B. De meeste gewone leden zijn recreant; verreweg de meeste wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Tarieven:

Inschrijfkosten € 15,00 eenmalig
Basiscontributie gewone leden € 141,00 p.j.
Kortlopend lidmaatschap
(beginnerscursus, CPC-trainingsgroepen)
€ 65,00 eenmalig
Bij de contributie is inbegrepen de verplichte afdracht aan de Atletiek Unie à € 18,15 p.j.
Bij aanmelding gedurende het jaar wordt de contributie berekend over de resterende weken in het kalenderjaar. De eerste maand is altijd op onze kosten.
Optionele wedstrijdlicentie Atletiekunie € 24,50 p.j.
Gastleden (reeds elders lid van een AV) 50% korting p.j.; vermeld bij Opmerkingen je vereniging

Houders van de Ooievaarspas van de Gemeente Den Haag (zie www.ooievaarspas.nl) hebben recht op 50% reductie. De pas dient direct na de aanmelding op de club gescand te worden en vervolgens elk jaar opnieuw. Maak daartoe een afspraak met de ledenadministrateur.

Betalingswijze
Betaling van de contributie geschiedt 1 x per jaar via automatische incasso. Volgens wettelijk voorschrift krijg je daar altijd een aankondiging van en heb je het recht te storneren. Indien je een andere regeling wenst, meld dit dan bij de ledenadministrateur.

Bij het gewone lidmaatschap kun je de eerste maand gratis op proef komen trainen. Aanmelding dient evenwel meteen te geschieden, dus niet wachten tot die proefmaand voorbij is. Als startdatum van je lidmaatschap geldt de datum van je eerste (proef)training.
Eventuele annulering van je aanmelding graag vóór het einde van die proefmaand. Bij uitblijven hiervan is je aanmelding definitief.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het gewone lidmaatschap en de wedstrijdlicentie worden ieder jaar automatisch voor een heel jaar verlengd tenzij via Mijn HRR of per e-mail wordt opgezegd vóór 1 november voorafgaand.

Ledenadministratie:
Frank Thuijs
E-mail: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl


N.B.1: bij Activiteiten dien je een keuze te maken: Atletiek / Projectgroep.
N.B.2: bestaande leden liever niet opnieuw inschrijven maar s.v.p. een mailtje naar de ledenadministratie sturen.

Door onderstaande velden in te vullen en op Versturen te klikken bevestig je je aanmelding en verklaar je je akkoord met de voorwaarden.