Hague Road Runners

Aanmeldformulier lidmaatschap

Lees voor algemene informatie over het lidmaatschap deze pagina , en vul daarna het aanmeldformulier in.
The Hague Road Runners (HRR) kent twee soorten lidmaatschap:

  • Atletiek: Gewoon lidmaatschap (recreant, wedstrijdlid, wandelaar). Je hebt een gratis proefmaand, daarna loopt het lidmaatschap zonder opzegging elk jaar door.
  • Projectgroep: Kortlopend lidmaatschap (beginnerscursus, CPC-trainingsgroepen). Dit heeft een vooraf ingestelde begin- en einddatum. Aanmelding kan alléén voor bepaalde aangekondigde projecten.

LET OP: Het formulier hieronder is alléén voor een Atletiek lidmaatschap. Wil je inschrijven voor een projectgroep kijk dan onder het kopje ‘Training’ bij Beginnerscursus of Hague CPC Trainingen. (Na afloop van een project ben je natuurlijk welkom om gewoon lid worden.)

Het lidmaatschap staat open voor iedereen vanaf 16 jaar.

N.B. De meeste leden zijn recreant-lid; verreweg de meeste wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk. Alleen als je baanwedstrijden wilt gaan lopen is een wedstrijdlidmaatschap noodzakelijk.

 
Tarieven:

Inschrijfkosten € 15,00 eenmalig
Basiscontributie gewone leden € 145,00 p.j.
Bij de contributie is inbegrepen de verplichte afdracht aan de Atletiek Unie à € 18,80 p.j.
Bij aanmelding gedurende het jaar wordt de contributie berekend over de resterende weken in het kalenderjaar. De eerste maand is altijd op onze kosten.
Optionele wedstrijdlicentie Atletiekunie € 25,35 p.j.
Gastleden (reeds elders lid van een AV) 50% korting p.j.; vermeld bij Opmerkingen je vereniging

Houders van de Ooievaarspas van de Gemeente Den Haag (zie www.ooievaarspas.nl) hebben recht op 50% reductie. De pas dient direct na de aanmelding gescand te worden en vervolgens elk jaar opnieuw. Maak daartoe een afspraak met de ledenadministrateur.

Betalingswijze
Betaling van de contributie geschiedt 1 x per jaar via automatische incasso. Volgens wettelijk voorschrift krijg je daar altijd een aankondiging van en heb je het recht te storneren. Indien je een andere regeling wenst, meld dit dan bij de ledenadministrateur.

Bij het atletiek lidmaatschap kun je de eerste maand gratis op proef komen trainen. Aanmelding dient evenwel meteen te geschieden, dus niet wachten tot die proefmaand voorbij is. Als startdatum van je lidmaatschap geldt de datum van je eerste (proef)training.
Eventuele annulering van je aanmelding graag vóór het einde van die proefmaand. Bij uitblijven hiervan is je aanmelding definitief!

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het gewone lidmaatschap en de wedstrijdlicentie worden ieder jaar automatisch voor een heel jaar verlengd tenzij via ‘Mijn HRR’ of per e-mail wordt opgezegd vóór 1 november voorafgaand.

Ledenadministratie:
Frank Thuijs
E-mail: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl


N.B.: Ben je eerder al lid geweest dan liever niet het aanmeldformulier gebruiken maar een mailtje naar de ledenadministratie sturen.

Klik hier voor het aanmeldformulier gewoon lidmaatschap