Aanmeldformulier lid projectgroep

Lees voor algemene informatie over het lidmaatschap deze pagina, en vul daarna onderstaand formulier in.
The Hague Road Runners (HRR) kent twee soorten lidmaatschap:

  • Gewoon lidmaatschap (hardloper, wandelaar); zonder opzegging loopt dit elk jaar door.
  • Projectlidmaatschap (beginnerscursus, CPC-trainingsgroepen); dit heeft een vooraf ingestelde begin- en einddatum. Aanmelding kan alléén voor bepaalde aangekondigde projecten.

Dit aanmeldingsformulier kun je enkel en alleen gebruiken voor het projectlidmaatschap (beginnerscursus, CPC-trainingsgroepen); dit heeft een vooraf ingestelde begin- en einddatum. Voor het gewone lidmaatschap zie pagina.

Kosten
De kosten zijn € 75,00 voor de duur van het project. Na afloop van het project ben je van harte welkom om gewoon lid worden.

Betalingswijze
Betaling van de contributie geschiedt bij de aanvang van de trainingsperiode. Wij hechten eraan dit per automatische incasso te doen i.v.m. de anders bovenmatige administratieve belasting. In geval van automatische incasso krijg je volgens wettelijk voorschrift daar altijd een aankondiging van en heb je het recht te storneren. Mocht je bezwaar hebben tegen automatische incasso, meld dit dan bij de ledenadministrateur.

Houders van de Ooievaarspas van de Gemeente Den Haag (zie www.ooievaarspas.nl) hebben recht op 50% reductie. De pas dient direct na de aanmelding op de club gescand te worden. Maak daartoe zelf een afspraak met de ledenadministrateur.

Ledenadministratie:
Willem van Prooijen
Tel.: 06-53279426 of 070-3853433
E-mail: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl

Door onderstaande velden in te vullen en op OK te klikken bevestig je je aanmelding en verklaar je je akkoord met de voorwaarden.