Commissies

Elke vereniging heeft vrijwilligers nodig om diverse werkzaamheden te verrichten.
Onze vereniging heeft deze vrijwilligers grotendeels in commissies verdeeld.
Hieronder een overzicht:

Naam Voorzitter Omschrijving
Barcommissie Jan Willem Six Verzorgt het beheer van de bar zoals de inkoop en de bemensing van de avonden en ochtenden
Evenementenformulier Gebruiker de PDF versie en lever die in bij Willem Maasland. Of gebruik het on-line formulier.
Bouwcommissie Gijsbert van Lomwel Houdt zich bezig met de uitbreiding van het clubhuis
Mediacommissie Vacature Brengt 4x per jaar het clubblad Hot Road Review uit en verzorgt de website en de social media
Technische commissie Eric Walther Bepaalt het technische beleid en verzorgt alles rond de trainingen en de trainers.
Tuincommissie Ronneke Borsboom Verzorgt de tuin rond het clubhuis
Vrijwilligerscommissie Frans Perdijk Organiseert alles rond de vrijwilligers zoals het werven en het organiseren van het vrijwilligersuitje
Royal Ten Commissie Renée Spiller Organiseert elk jaar de Royal Ten