Lid worden

Het lidmaatschap

Denkt u eraan om te gaan hardlopen, maar hebt u nog geen of nauwelijks ervaring en conditie? Wilt u ontdekken of hardlopen iets voor u is?
Dat kan een maand lang gratis bij onze vereniging. Kijk hiervoor op de volgende pagina.
Het basislidmaatschap omvat:

  • Als recreant of wandelaar deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging
  • Een lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (Atletiekunie).
  • 3 maal per jaar een informatief en goed verzorgd clubblad
  • 10% korting op aankopen bij De Hardloopwinkel en Runningcenter Zier in Den Haag en bij Starshoe in Zoetermeer.

De wedstrijdlicentie (€ 22,70 per jaar) biedt vervolgens nog de volgende voordelen:

  • dat u bij deelname aan officiële Atletiekunie-wedstrijden start in het wedstrijdvak (vóór de recreanten) .
  • dat u bij voorinschrijving van wedstrijden vaak korting krijgt.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen vanaf 16 jaar.
De basiscontributie is € 130,- per jaar. Een additionele wedstrijdlicentie kost € 22,70 per jaar extra. Elk lid wordt aangemeld bij de Atletiekunie, zodat iedereen goed verzekerd is bij de trainingen en eventuele wedstrijden.
Lid worden kan gedurende het hele jaar; het reeds verstreken deel van het jaar wordt dan in korting gebracht. De inschrijvingskosten bedragen eenmalig € 15,00 (inclusief een bijdrage aan de Atletiekunie van € 7,50).
Voor de beginnerscursus en de Hague-CPC groepen geldt een aparte inschrijving en een ander tarief. Deelnemers hieraan zijn (nog) geen lid van HRR.

Mensen die al lid zijn van een andere atletiekvereniging en dat ook willen blijven kunnen bij ons gastlid worden. Zij betalen een gereduceerd tarief. Nadere informatie bij de ledenadministrateur.

Contributiebetalingen voor HRR op IBAN: NL71 INGB 0002 636 075 t.n.v. The Hague Road Runners Contributie
Deelnemersbijdrage voor de CPC-groepen op IBAN: NL58 INGB 0000 731 229, t.n.v. The Hague Road Runners inzake CPC runners.

Geinteresseerd in meelopen bij The Hague Roadrunners ?

Word proeflid en je kunt een maandlang vrijblijvend gratis meetrainen!
Kom naar ons clubgebouw ,Groenendaal 11 ,Wassenaar en meld je bij één van de volgende trainers.
Zij kunnen je alles vertellen over de vereniging en indelen bij een groep.

Aanmelden, afmelden en wijzigingen

Aanmelden als lid kan door het volgende formulier in te vullen.

Doorgeven van wijzigingen (opzeggen als lid, aanmelden of opzeggen van wedstrijdlicentie, verhuizingen, contributieaangelegenheden, wijzigingen in persoonsgegevens etc.) liefst via Mijn HRR of anders per e-mail aan de ledenadministrateur:

Willem van Prooijen
tel. 070-385 3433 / 06-53 279 426
ledenadministratie@hagueroadrunners.nl

Kortingen

HRR verleent 50% korting op de gehele contributie voor houders van een Ooievaarspas. Deze pas dient elk jaar in januari (of direct na de inschrijving als lid) op de club te worden gescand.
Meer informatie over deze pas vindt u op www.ooievaarspas.nl .

Opzegging lidmaatschap

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 jan. t/m 31 dec. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie, tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden. Dat betekent dus dat als je niet tijdig opzegt, je het gehele volgende jaar lid bent met alle rechten en plichten van dien. Om aan de wet van het verenigingsrecht te voldoen stuurt de ledenadministrateur elk jaar in oktober alle leden een e-mail om de lidmaatschapsgegevens te controleren. Daarin wordt ook nog eens gewezen op bovengenoemde opzegtermijn.