Aanmeldformulier

Toelichting:
Lees de algemene informatie op de volgende pagina, vervolgens de bepalingen hieronder en vul dan onderstaand formulier in.
Klik steeds op de vraagtekens voor specifieke informatie.

Bepalingen:
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar; je bent altijd lid voor het gehele jaar, of wat daarvan bij aanmelding resteert.
Basiscontributie voor recreanten (de ‘gewone’ hardlopers) en wandelaars € 130,00 per jaar. Dit bedrag bestaat uit een basiscontributie van € 113,20 plus een afdracht aan de Atletiekunie van € 16,80.
Wie gedurende het jaar zich aanmeldt, ontvangt een korting van €  9,50 voor iedere maand die reeds is verstreken.
Inschrijfkosten eenmalig € 15,00. (inclusief een bijdrage aan de Atletiekunie van € 7,50).

Je kunt een maand gratis op proef komen trainen. Het lidmaatschap gaat in op de datum van de eerste (proef)training, dus niet pas na die gratis 1e maand. Met het vaststellen van de contributie wordt natuurlijk wel met de gratis maand rekening gehouden.
Eventuele annulering van je aanmelding dient binnen die proefmaand te geschieden; zonder bericht wordt je lidmaatschap daarna definitief en ben je contributie en inschrijfgeld verschuldigd.

Wedstrijdlicentie van de atletiekunie € 22,70 per kalenderjaar.

Betalingen gaan per automatische incasso. Hoewel wij dit niet kunnen verplichten verzoeken we je vriendelijk doch dringend het betreffende vakje aan te kruisen. Indien je daarop tegen bent zal de ledenadministrateur contact met je opnemen over een alternatieve betalingswijze.

Houders van de ooievaarspas van de Gemeente Den Haag (zie www.ooievaarspas.nl) hebben recht op 50% reductie op de gehele contributie plus inschrijfgeld. Deze pas dient elk jaar in januari (of direct na de inschrijving als lid) op de club te worden gescand. Maak daartoe zelf een afspraak met de ledenadministrateur.

Het lidmaatschap en eventuele wedstrijdlicentie worden ieder jaar automatisch voor een heel jaar verlengd tenzij schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd vóór 1 november voorafgaand.

Meld je bij je eerste bezoek bij een van onze intakers:

Zij zullen je naar een – in eerste instantie – voor jou geschikte groep verwijzen.

Aanmelding:
Ik wens lid te worden van The Hague Road Runners en ga akkoord met de bovenstaande bepalingen door op OK te klikken voor het verzenden van bovenstaand formulier.

Bij minderjarigheid is een akkoordverklaring van één van de ouders of voogd vereist.

Bij bijzondere omstandigheden word je verzocht contact op te nemen met de ledenadministrateur:
Willem van Prooijen, ledenadministrateur HRR
tel. 070-3853433 of 06-53279426
E-mail: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl