Aanmeldformulier lid projectgroep

Lees voor algemene informatie over het lidmaatschap deze pagina, en vul daarna onderstaand formulier in.
The Hague Road Runners (HRR) kent twee soorten lidmaatschap:

  • Gewoon lidmaatschap (hardloper, wandelaar); zonder opzegging loopt dit elk jaar door.
  • Projectlidmaatschap (beginnerscursus, CPC-trainingsgroepen); dit heeft een vooraf ingestelde begin- en einddatum. Aanmelding kan alléén voor bepaalde aangekondigde projecten.

Dit aanmeldingsformulier kun je enkel en alleen gebruiken voor het projectlidmaatschap (beginnerscursus, CPC-trainingsgroepen); dit heeft een vooraf ingestelde begin- en einddatum. Voor het gewone lidmaatschap zie pagina.

Kosten
De kosten zijn € 75,00 voor de duur van het project. Na afloop van het project ben je van harte welkom om gewoon lid worden.

Voorwaarden
Betaling geschiedt per automatische incasso voor de aanvang van de trainingsperiode. Volgens wettelijk voorschrift krijg je daar een aankondiging van en heb je het recht te storneren. In bijzondere gevallen kun je bij de ledenadministrateur een verzoek indienen voor een andere regeling.

Houders van de Ooievaarspas van de Gemeente Den Haag (zie www.ooievaarspas.nl) hebben recht op 50% reductie. Deze wordt teruggestort nadat de pas op de club is gescand. Maak daartoe zelf een afspraak met de ledenadministrateur.

Ledenadministratie:
Willem van Prooijen
Tel.: 06-53279426 of 070-3853433
E-mail: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl

Door onderstaande velden in te vullen en op OK te klikken bevestig je je aanmelding en verklaar je je akkoord met de voorwaarden.